2 Timóteo

7. Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.

8. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in die dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.

9. Beywer jou om gou na my te kom.

10. Want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld liefgekry het, en het na Thessalon¡ka vertrek, Crescens na Gal sië, Titus na Dalm sië.

11. Lukas is alleen by my. Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees.

12. T¡chikus het ek na fese gestuur.

13. As jy kom, moet jy die reismantel bring wat ek by Carpus in Troas laat bly het, en die boeke, veral die perkamente.

14. Alexander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werke!

15. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan.

16. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie!

17. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor; en ek is uit die bek van die leeu verlos.

18. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan Hom die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.

19. Groet Prisca en Aquila en die huis van Ones¡forus.

20. Er stus het in Korinthe gebly. Trofimus het ek siek in Mil‚te agtergelaat.

21. Beywer jou om voor die winter te kom. Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en al die broeders groet jou.

22. Mag die Here Jesus Christus met jou gees wees! Die genade sy met julle! Amen.

Significados: Jesus.

Você está lendo 2 Timóteo na edição AFR, Afrikaans, em Africânder.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 4 capítulos, e 83 versículos.