2 Timóteo

7. Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.

8. Så ligger da rettferdighetens krans rede for mig, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på hin dag, dog ikke mig alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse.

9. Gjør dig umak for å komme snart til mig!

10. For Demas forlot mig, fordi han fikk kjærlighet til den nuværende verden, og drog til Tessalonika, Kreskens til Galatia, Titus til Dalmatia;

11. Lukas er alene hos mig. Ta Markus og ha ham med dig! for han er mig nyttig til tjeneste.

12. Tykikus har jeg sendt til Efesus.

13. Når du kommer, da ha med dig den kappe som jeg lot bli i Troas hos Karpus, og bøkene, især skinnbøkene!

14. Kobbersmeden Aleksander gjorde mig meget ondt; Herren vil lønne ham efter hans gjerninger.

15. Vokt dig for ham du også! for han stod hårdt imot våre ord.

16. Ved mitt første forsvar møtte ingen med mig, men alle forlot mig; gid det ikke må bli dem tilregnet!

17. Men Herren stod hos mig og styrket mig, forat forkynnelsen skulde fullbyrdes ved mig og alle folk få høre den, og jeg blev fridd ut av løvens gap.

18. Herren skal fri mig fra all ond gjerning og frelse mig inn i sitt himmelske rike; ham være æren i all evighet! Amen.

19. Hils Priska og Akvilas og Onesiforus' hus!

20. Erastus blev i Korint; Trofimus lot jeg syk efter mig i Milet.

21. Gjør dig umak for å komme før vinteren! Eubulus og Pudens og Linus og Klaudia og alle brødrene hilser dig.

22. Den Herre Jesus være med din ånd! Nåden være med eder!

Significados: Jesus.

Você está lendo 2 Timóteo na edição DNB, Det Norsk Bibelselskap, em Norueguês.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 4 capítulos, e 83 versículos.