Lucas: A parábola do filho pródigo

11. Og han sa: En mann hadde to sønner,

12. og den yngste av dem sa til sin far: Far! gi mig den del av boet som faller på mig! Og han skiftet sin eiendom imellem dem.

13. Og ikke mange dager derefter samlet den yngste sønn alt sitt og drog til et land langt borte, og der ødte han sin eiendom i et ryggesløst levnet.

14. Men da han hadde satt alt over styr, blev det en svær hunger i det land, og han begynte å lide nød.

15. Da gikk han bort og holdt sig til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på sine marker for å gjæte svin;

16. og hans attrå var å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noget.

17. Men da kom han til sig selv og sa: Hvor mange leiefolk hos min far har fullt op av brød, men jeg setter livet til her av sult!

18. Jeg vil stå op og gå til min far og si til ham: Far! jeg har syndet mot himmelen og for dig;

19. jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn; la mig få være som en av dine leiefolk!

20. Og han stod op og kom til sin far. Men da han ennu var langt borte, så hans far ham, og han ynkedes inderlig, og løp til og falt ham om halsen og kysset ham.

21. Men sønnen sa til ham: Far! jeg har syndet mot himmelen og for dig, og jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn.

22. Men faren sa til sine tjenere: Ta frem den beste klædning og ha den på ham, og gi ham en ring på hans hånd og sko på hans føtter,

23. og hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade!

24. For denne min sønn var død og er blitt levende igjen, var tapt og er funnet. Og de begynte å være glade.

25. Men hans eldste sønn var ute på marken, og da han gikk hjemover og kom nær til huset, hørte han spill og dans;

26. og han kalte en av tjenerne til sig og spurte hvad dette var.

27. Han sa til ham: Din bror er kommet, og din far lot slakte gjøkalven, fordi han fikk ham frisk tilbake.

28. Da blev han vred og vilde ikke gå inn. Hans far gikk da ut og talte vennlig til ham;

29. men han svarte og sa til sin far: Se, i så mange år har jeg tjent dig, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, og mig har du aldri gitt et kje forat jeg kunde være glad med mine venner;

30. men da denne din sønn kom, han som har ett op din eiendom sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham!

31. Men han sa til ham: Barn! du er alltid hos mig, og alt mitt er ditt;

32. men vi burde fryde og glede oss fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.

Você está lendo Lucas na edição DNB, Det Norsk Bibelselskap, em Norueguês.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 24 capítulos, e 1151 versículos.