1 Coríntios

1. Paulus, Jumala tahtel kutsutud Kristuse Jeesuse Apostel, ja vend Soostenes

2. Korintoses olevale Jumala kogudusele, pühitsetuile Kristuses Jeesuses, kutsutud pühadele, ühes nende k

3. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt.

4. Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast selle Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses,

5. et te olete k

6. sedamööda nagu tunnistus Kristusest on kinnitatud teie sees,

7. n

8. kes ka teid tahab kinnitada otsani, et te v

9. Jumal on ustav, kelle läbi te olete kutsutud Tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda osadusse.

10. Aga ma manitsen teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nime läbi, et te k

11. Sest ma olen Kloe pererahvalt teist, mu vennad, saanud kuulda, et teie seas on riidlemisi.

12. Ma räägin sellest, et teie seast igaüks räägib omaviisi; üks: „Mina olen Pauluse poolt!” teine: „Mina olen Apollose poolt!” kolmas: „Mina olen Keefase poolt!” ja neljas: „Mina olen Kristuse poolt!”

13. Kas Kristus on jaotatud mitmeks? Kas Paulus löödi risti teie eest? V

14. Ma tänan Jumalat, et ma kedagi muud teie seast ei ole ristinud kui üksnes Krispose ja Gaajuse,

15. et keegi ei saaks öelda, ma olevat ristinud iseenese nimesse.

16. Siiski ma ristisin ka Stefanase pere; muud kedagi ma ei tea ristinud olevat.

17. Sest Kristus ei läkitanud mind ristima, vaid armu

18. Sest s

19. Sest on kirjutatud: „Mina kaotan tarkade tarkuse ja teen tühjaks m

20. Kus on targad? Kus kirjatundjad? Kus selle ajastu arutlejad? Eks Jumal ole selle maailma tarkuse teinud j

21. Sest maailm Jumala tarkuses ei

22. Sest juudid n

23. aga meie kuulutame ristilöödud Kristust, Kes on juutidele pahandus ja paganaile j

24. kuid neile nende seast, kes on kutsutud, niihästi juutidele kui kreeklastele, me kuulutame Kristust, Jumala väge ja Jumala tarkust.

25. Sest mis j

26. Vaadake ometi, vennad, oma kutsumist, et mitte palju tarku liha poolest, mitte palju vägevaid, mitte palju suursuguseid,

27. vaid mis on j

28. ja mis maailma ees on halvast soost ja p

29. et ükski liha ei kiitleks Jumala ees.

30. Ent temast on teie olemine Kristuses Jeesuses, Kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ja

31. et oleks n

Você está lendo 1 Coríntios na edição ESTONIAN, Estonian, em Estoniano.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 16 capítulos, e 437 versículos.