2 Timóteo

7. Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:

8. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az õ megjelenését.

9. Igyekezzél hozzám jõni hamar.

10. Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába: Kresczens Galátziába, Titus Dalmátziába.

11. Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra.

12. Tikhikust pedig Efézusba küldöttem.

13. A felsõruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképen a hártyákat.

14. Az érczmíves Sándor sok bajt szerzett nékem: fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint.

15. Tõle te is õrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédinknek.

16. Elsõ védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sõt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik.

17. De az Úr mellettem állott, és megerõsített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából.

18. És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettõl, és megtart az õ mennyei országára; a kinek dicsõség örökkön örökké! Ámen.

19. Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesifórus háznépét.

20. Erástus Korinthusban maradt; Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen.

21. Igyekezzél tél elõtt eljõni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia, és mind az atyafiak.

22. Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek! Ámen.

Você está lendo 2 Timóteo na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 4 capítulos, e 83 versículos.