J贸

1. Job svarade HERREN och sade:

2. Ja, jag vet att du f枚rm氓r allt, och att intet som du besluter 盲r dig f枚r sv氓rt.

3. Vem var d氓 jag som i of枚rst氓nd gav vishet namn av m枚rker? Jag ordade ju om vad jag icke begrep, om det som var mig f枚r underbart och det jag ej kunde f枚rst氓.

4. Men h枚r nu, s氓 vill jag tala; jag vill fr氓ga dig, och du m氓 giva mig besked.

5. Blott h枚rs盲gner hade jag f枚rnummit om dig, men nu har jag f氓tt se dig med egna 枚gon.

6. D盲rf枚r tager jag det tillbaka och 氓ngrar mig, i stoft och aska.

7. Sedan HERREN hade talat s氓 till Job, sade han till Elifas fr氓n Teman: 禄Min vrede 盲r uppt盲nd mot dig och dina b氓da v盲nner, d盲rf枚r att I icke haven talat om mig vad r盲tt 盲r, s氓som min tj盲nare Job har gjort.

8. S氓 tagen eder nu sju tjurar och sju v盲durar, och g氓n till min tj盲nare Job och offren dem s氓som br盲nnoffer f枚r eder; ock l氓ten min tj盲nare Job bedja f枚r eder. Till 盲ventyrs skall jag d氓, av n氓d mot honom, avst氓 fr氓n att g枚ra n氓got f枚rskr盲ckligt mot eder, till straff d盲rf枚r att I icke haven talat om mig vad r盲tt 盲r, s氓som min tj盲nare Job har gjort.禄

9. D氓 gingo Elifas fr氓n Teman, Bildad fr氓n Sua och Sofar fr氓n Naaman 氓stad och gjorde s氓som HERREN hade tillsagt dem; och HERREN tog n氓digt emot Jobs b枚n.

10. Och d氓 nu Job bad f枚r sina v盲nner, uppr盲ttade HERREN 氓ter honom sj盲lv; HERREN gav Job dubbelt igen mot vad han f枚rut hade haft.

11. Och alla hans br枚der och systrar och alla hans forna bekanta kommo till honom och h枚llo m氓ltid med honom i hans hus, och 枚mkade honom f枚r alla de olyckor som HERREN hade l氓tit komma 枚ver honom. Och de g氓vo honom vardera en kesita och en guldring.

12. Och HERREN v盲lsignade slutet av Jobs levnad 盲nnu mer 盲n begynnelsen, s氓 att han fick fjorton tusen f氓r, sex tusen kameler, ett tusen par oxar och ett tusen 氓sninnor.

13. Och han fick sju s枚ner och tre d枚ttrar.

14. Den f枚rsta dottern kallade han Jemima, den andra Kesia och den tredje Keren-Happuk.

15. Och s氓 sk枚na kvinnor som Jobs d枚ttrar funnos icke i hela landet; och deras fader gav dem arvedel bland deras br枚der.

16. Och Job levde d盲refter ett hundra fyrtio 氓r, och fick se sina barn och barnbarn i fyra led.

17. Sedan dog Job, gammal och m盲tt p氓 att leva.

Voc锚 est谩 lendo J贸 na edi莽茫o SWEDISH, Swedish, em Sueco.
Este l铆vro comp么e o Antigo Testamento, tem 42 cap铆tulos, e 1070 vers铆culos.