2 Timóteo

7. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum.

8. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, Onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir.

9. Yanıma tez gelmeye gayret et.

10. Çünkü Dimas bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selanike gitti. Kriskis Galatyaya, Titus Dalmaçyaya gitti.

11. Yanımda yalnız Luka var. Markosu alıp beraberinde getir, yapacağım hizmette bana yardım eder.

12. Tihikosu Efese gönderdim.

13. Troasta Karpın yanında bıraktığım abayı, kitapları, özellikle yazı derilerini gelirken beraberinde getir.

14. Bakırcı İskender bana çok kötülük etti. Rab ona yaptıklarının karşılığını verecektir.

15. Sen de ondan sakın. Çünkü söylediklerimize şiddetle karşı koydu.

16. İlk savunmamda benden yana çıkan olmadı, hepsi beni terk etti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın.

17. Ama Tanrı bildirisi aracılığımla tam olarak açıklansın, bütün uluslar bunu duysun diye Rab yardımıma gelip beni güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle kurtuldum!

18. Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde göksel egemenliğine ulaştıracak. Sonsuzlara dek Ona yücelik olsun! Amin.

19. Priska, Akvila ve Onisiforosun ev halkına selam söyle.

20. Erastus, Korintte kaldı. Trofimosu da Milette hasta bıraktım.

21. Kış bastırmadan gelmeye gayret et. Evvulus, Pudens, Linus, Klavdiya ve bütün kardeşler sana selam ederler.

22. Rab ruhunla birlikte olsun. Tanrı'nın lütfu sizlerle olsun.

Você está lendo 2 Timóteo na edição TURKISH, Türkçe, em Turco.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 4 capítulos, e 83 versículos.