6. Giet jou toorn in strome uit; en kyk na alles wat hoog is, en verneder dit.

7. Kyk na alles wat hoog is, onderwerp dit; en werp die goddelose neer daar waar hulle staan.

8. Begrawe hulle almal saam in die stof; sluit hulle aangesigte in 'n verborge plek weg.

9. Dan sal ook Ek jou loof, omdat jou regterhand jou die oorwinning gee.

10. Kyk, daar is die seekoei wat Ek gemaak het saam met jou. Gras eet hy soos 'n bees.

11. Kyk tog, sy krag is in sy kruis, en sy sterkte in die spiere van sy buik.

12. Hy hou sy stert reguit soos 'n seder; die senings van sy dye is inmekaar gevleg.

13. Sy gebeente is pype van koper, sy bene soos stawe van yster.

14. Hy is die eersteling van die weë van God; Hy wat hom gemaak het, het hom sy swaard verskaf.

15. Want die berge lewer vir hom voer, en al die wilde diere van die veld speel daar.

16. Onder lotusbome lê hy, in 'n skuilplek van riete en moeras.

17. Lotusbome oordek hom as sy skaduwee, die rivierwilgers omring hom.

18. As die rivier swel -- hy word nie verskrik nie; hy voel gerus, ook al bruis 'n Jordaan teen sy mond.

19. Sal 'n mens hom gryp terwyl hy jou aankyk, met vangtoue sy neus deurboor?

20. Kan jy die krokodil met 'n hoek uittrek? En met 'n tou sy tong afdruk?

21. Kan jy 'n tou van biesies in sy neus sit? En sy kakebeen met 'n haak deurboor?

22. Sal hy jou baie smeek? Of met jou spreek in sagte woorde?

23. Sal hy 'n verbond met jou sluit, dat jy hom vir altyd as slaaf aanneem?

24. Sal jy met hom soos met 'n voëltjie speel? En hom vasbind vir jou meisiekinders? [ (Job 40:25) Sal die viskopers met hom handel drywe, hom verdeel onder die koopmans? ] [ (Job 40:26) Kan jy sy vel vol skerp ysters steek, en met 'n vissersharpoen sy kop? ] [ (Job 40:27) Sit jou hand op hom; dink aan die geveg; jy sal dit nie weer doen nie. ] [ (Job 40:28) Kyk, elke hoop kom bedroë uit: sal 'n mens nie reeds by die sien van hom neerslaan nie? ]

1. Niemand is so vermetel, dat hy hom durf terg nie; wie is hy dan wat voor My sou standhou?

2. Wie het eerste aan My gegee, dat Ek hom moet vergelde? Wat onder die ganse hemel is, is myne.

3. Ek wil nie swyg oor sy lede en hoe dit staan met sy kragsvolheid en die skoonheid van sy uitrusting nie.

4. Wie het die boonste van sy pantser opgelig? In sy dubbele gebit -- wie kan daarin deurdring?

5. Die deure van sy gesig -- wie het dit geopen? Rondom sy tande is verskrikking.

6. 'n Voorwerp van trots is die groewe van die skilde, verseël met 'n vaste seël.

7. Die een is so naby die ander, dat die wind daar nie tussenin kan kom nie.

8. Hulle kleef aanmekaar, hou aanmekaar vas, onafskeibaar.

9. Sy genies laat lig skitter, en sy oë is soos die ooglede van die dageraad.

10. Uit sy mond kom fakkels, spat vuurvonke uit.

11. Uit sy neusgate kom rook, soos uit 'n kokende pot met biesiesvuur daarby.

12. Sy asem laat kole ontvlam, en 'n vlam gaan uit sy mond.

13. In sy nek woon sterkte, en voor hom uit spring ontsteltenis.

14. Die klompe van sy vleis is vas aanmekaar, aan hom vasgegiet, onbeweeglik.

15. Sy hart is hard soos 'n klip, ja, hard soos die onderste meulsteen.

16. As hy hom oplig, word die magtiges bang; van verbystering raak hulle buite hulself.

17. Raak iemand hom met die swaard -- dit hou nie stand nie; geen spies, lans of assegaai nie.

18. Yster is vir hom soos strooi; koper soos hout wat vergaan het.

19. Die pyl laat hom nie vlug nie; slingerstene word vir hom soos stoppels.

20. Knopkieries is vir hom soos stoppels, en hy lag oor die gesuis van die lans.

21. Onderaan hom is spits skerwe: hy sprei 'n ware dorsslee uit op die modder.

22. Hy laat die diepte kook soos 'n pot; die waterplas maak by soos 'n kokende salfpot.

23. Agter hom verlig hy die pad: 'n mens sou die watervloed aansien vir grys hare.

24. Sy gelyke is daar op die aarde nie, die skepsel sonder vrees.

25. Hy kyk alles aan wat hoog is; hy is koning oor al die trotse roofdiere.

Você está lendo na edição AFR, Afrikaans, em Africânder.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1058 versículos.