1. Toe het Job die HERE geantwoord en gesê:

2. Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie.

3. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie.

4. Hoor tog, en ‚k sal spreek; ek sal U ondervra en onderrig U my!

5. Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien.

6. Daarom herroep ek en het berou in stof en as.

Você está lendo na edição AFR, Afrikaans, em Africânder.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1058 versículos.