Marcos

1. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God.

2. Soos geskrywe is in die Profete: Kyk, Ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat u pad voor U uit sal regmaak --

3. die stem van een wat roep in die woestyn: Berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit!

4. Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig.

5. En die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem het uitgegaan na hom toe, en almal is deur hom gedoop in die Jordaanrivier met belydenis van hulle sondes.

6. En Johannes was gekleed met kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en hy het sprinkane en wilde heuning geëet.

7. En hy het gepreek en gesê: Hy wat sterker is as ek, kom n  my, en ek is nie waardig om neer te buk en sy skoenriem los te maak nie.

8. Ek het julle wel met water gedoop, maar Hy sal julle doop met die Heilige Gees.

9. En in daardie dae het Jesus van N saret in Galil‚a gekom en is deur Johannes in die Jordaan gedoop.

10. En dadelik toe Hy opklim uit die water, sien Hy die hemele skeur en die Gees soos 'n duif op Hom neerdaal.

11. En daar het 'n stem uit die hemele gekom: U is my geliefde Seun in wie Ek 'n welbehae het.

12. En dadelik het die Gees Hom uitgedryf in die woestyn.

13. En Hy was daar in die woestyn veertig dae lank, terwyl Hy deur die Satan versoek is; en Hy was saam met die wilde diere, en die engele het Hom gedien.

Significados: Jesus.

Você está lendo Marcos na edição AFR, Afrikaans, em Africânder.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 16 capítulos, e 678 versículos.