Salmos

1. 'n Lied. 'n Psalm van Dawid.

2. My hart is gerus, o God! Ek wil sing en psalmsing, ja, ook my eer.

3. Waak op, harp en siter! Ek wil die dageraad wakker maak.

4. Ek wil U loof onder die volke, o HERE, en psalmsing tot u eer, onder die nasies;

5. want u goedertierenheid is groot bo die hemel uit en u trou tot by die wolke.

6. Verhef U bo die hemele, o God, en u heerlikheid bo die hele aarde!

7. Dat u bemindes gered kan word -- verlos deur u regterhand en verhoor ons!

8. God het gespreek in sy heiligdom: Ek wil jubel, Ek wil Sigem verdeel en die dal van Sukkot afmeet.

9. G¡lead is myne, Manasse is myne, en Efraim is die beskutting van my hoof; Juda is my veldheerstaf.

10. Moab is my waskom; op Edom werp Ek my skoen; oor Filist‚a jubel Ek.

11. Wie sal my bring in die versterkte stad? Wie lei my tot in Edom?

12. Het U, o God, ons nie verwerp nie? En U trek nie uit, o God, saam met ons leërs nie.

13. Gee ons hulp teen die vyand, want die mens se hulp is vergeefse moeite. [ (Psalms 108:14) In God sal ons kragtige dade doen, en Hy self sal ons vyande vertrap. ]

Significados: Efraim, Edom.

Você está lendo Salmos na edição AFR, Afrikaans, em Africânder.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.