Connect with us

Bíblia ALB1

Salmos 113

1 Aleluja. Lëvdoni, o shërbëtorë të Zotit, lëvdoni emrin e Zotit.

2 Qoftë i bekuar emri i Zotit tani dhe përjetë.

3 Nga lindja e diellit deri në perëndim të tij u lëvdoftë emri i Zotit.

4 Zoti shkëlqen mbi tërë kombet, lavdia e tij ndodhet përmbi qiejtë.

5 Kush i përngjan Zotit, Perëndisë tonë, që banon në vende shumë të larta,

6 kush ulet për të parë gjërat që ndodhen në qiejtë dhe mbi tokë?

7 Ai e ngre të mjerin nga pluhuri dhe nevojtarin nga plehrat,

8 për ta bërë të ulet me princat, me princat e popullit të tij.

9 Ai bën që gruaja shterpe të banojë në familje, si nënë e lumtur e fëmijëve. Aleluja.

Continuar Lendo