Connect with us

Bíblia ALB1

Salmos 122

1 U gëzova kur më thanë: "Shkojmë në shtëpinë e Zotit".

2 Këmbët tona u ndalën brenda portave të tua, o Jeruzalem.

3 Jeruzalemi është ndërtuar si një qytet i bashkuar mirë,

4 ku ngjiten fiset, fiset e Zotit, për të kremtuar emrin e Zotit.

5 Sepse aty janë vënë fronet për gjykimin, fronet e shtëpisë së Davidit.

6 Lutuni për paqen e Jeruzalemit, le të begatohen ata që të duan.

7 Pastë paqe brenda mureve të tua dhe begati në pallatet e tua.

8 Për hir të vëllezërve të mi dhe të miqve të mi tani do të them: "Paqja qoftë te ti".

9 Për hir të shtëpisë së Zotit, Perëndisë tonë, unë do të kërkoj të mirën tënde.

Continuar Lendo