Connect with us

Bíblia ALB1

Salmos 134

1 Ja, bekoni Zotin, ju, të gjithë shërbëtorët e Zotit, që e kaloni natën në shtëpinë e Zotit.

2 Ngrini duart në drejtim të shenjtores dhe bekoni Zotin.

3 Të bekoftë Zoti nga Sioni, ai që ka krijuar qiejtë dhe tokën.

Continuar Lendo