Connect with us

Bíblia ALB1

Salmos 47

1 Duartrokisni, o popuj; kremtojeni Perëndinë me britma triumfi.

2 Sepse Zoti, Shumë i Larti, është i tmerrshëm, një mbret i madh mbi gjithë dheun.

3 Ai do të na nënshtrojë popujt dhe kombet do t'i vërë nën këmbët tona.

4 Ai do të zgjedhë për ne trashëgiminë tonë, lavdinë e Jakobit që ai e do. (Sela)

5 Perëndia është ngritur në mes brohoritjesh gëzimi, Zoti me tingujt e borive.

6 Këndojini lavde Perëndisë tonë, këndojini lavde! Këndojini lavde mbretit tonë, këndojini lavde!

7 Sepse Perëndia është mbreti i gjithë dheut, këndojini lavde me zotësi.

8 Perëndia mbretëron mbi kombet; Perëndia ulet mbi fronin e tij të shenjtë.

9 Princat e popujve, populli i Perëndisë të Abrahamit, janë mbledhur bashkë; sepse Perëndisë i përkasin mburojat e tokës; atë e lëvdojnë me të madhe.

Continuar Lendo