Connect with us

Bíblia ALB1

Salmos 67

1 Perëndia pastë mëshirë për ne dhe na bekoftë; Perëndia e bëftë fytyrën e tij të shkëlqejë mbi ne, (Sela)

2 me qëllim që mbi tokë të njihet rruga jote dhe shpëtimi yt midis gjithë kombeve.

3 Popujt do të të kremtojnë, o Perëndi, të gjithë popujt do të të kremtojnë.

4 Kombet do të gëzohen dhe do të ngazëllojnë, sepse ti do t'i gjykosh drejt popujt dhe do t'i udhëheqësh kombet mbi tokë. (Sela)

5 Le të të lëvdojnë popujt, o Perëndi, le të të lëvdojnë tërë popujt.

6 Toka do të prodhojë frytin e vet; Perëndia, Perëndia ynë, do të na bekojë.

7 Perëndia do të na bekojë dhe tërë skajet e tokës do ta kenë frikë.

Continuar Lendo