1 Reis

1. א ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל  {ס}

2. ב ואלה השרים אשר לו  עזריהו בן צדוק הכהן  {ס}

3. ג אליחרף ואחיה בני שישא ספרים  {ס}  יהושפט בן אחילוד המזכיר  {ס}

4. ד ובניהו בן יהוידע על הצבא  {ס}  וצדוק ואביתר כהנים  {ס}

5. ה ועזריהו בן נתן על הנצבים  {ס}  וזבוד בן נתן כהן רעה המלך  {ס}

6. ו ואחישר על הבית  {ס}  ואדנירם בן עבדא על המס  {ס}

7. ז ולשלמה שנים עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו  חדש בשנה יהיה על אחד (האחד) לכלכל  {ס}

8. ח ואלה שמותם בן חור בהר אפרים  {ס}

9. ט בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן  {ס}

10. י בן חסד בארבות לו שכה וכל ארץ חפר  {ס}

11. יא בן אבינדב כל נפת דאר טפת בת שלמה היתה לו לאשה  {ס}

12. יב בענא בן אחילוד תענך ומגדו וכל בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם  {ס}

13. יג בן גבר ברמת גלעד לו חות יאיר בן מנשה אשר בגלעד לו חבל ארגב אשר בבשן--ששים ערים גדלות חומה ובריח נחשת  {ס}

14. יד אחינדב בן עדא מחנימה  {ס}

15. טו אחימעץ בנפתלי גם הוא לקח את בשמת בת שלמה--לאשה  {ס}

16. טז בענא בן חושי באשר ובעלות  {ס}

17. יז יהושפט בן פרוח ביששכר  {ס}

18. יח שמעי בן אלא בבנימן  {ס}

19. יט גבר בן ארי בארץ גלעד--ארץ סיחון מלך האמרי ועג מלך הבשן ונציב אחד אשר בארץ

20. כ יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרב אכלים ושתים ושמחים

Você está lendo 1 Reis na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 22 capítulos, e 802 versículos.