Isaías

1. א משא מואב  כי בליל שדד ער מואב נדמה--כי בליל שדד קיר מואב נדמה

2. ב עלה הבית ודיבן הבמות לבכי  על נבו ועל מידבא מואב ייליל--בכל ראשיו קרחה כל זקן גרועה

3. ג בחוצתיו חגרו שק  על גגותיה וברחבתיה כלה ייליל ירד בבכי

4. ד ותזעק חשבון ואלעלה עד יהץ נשמע קולם על כן חלצי מואב יריעו--נפשו ירעה לו

5. ה לבי למואב יזעק בריחה עד צער עגלת שלשיה  כי מעלה הלוחית בבכי יעלה בו--כי דרך חורנים זעקת שבר יעערו

6. ו כי מי נמרים משמות יהיו  כי יבש חציר כלה דשא ירק לא היה

7. ז על כן יתרה עשה ופקדתם--על נחל הערבים ישאום

8. ח כי הקיפה הזעקה את גבול מואב עד אגלים יללתה ובאר אילים יללתה

9. ט כי מי דימון מלאו דם כי אשית על דימון נוספות--לפליטת מואב אריה ולשארית אדמה

Você está lendo Isaías na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 66 capítulos, e 1290 versículos.