1. א  הן-כל ראתה עיני    שמעה אזני ותבן לה

2. ב  כדעתכם ידעתי גם-אני    לא-נפל אנכי מכם

3. ג  אולם--אני אל-שדי אדבר    והוכח אל-אל אחפץ

4. ד  ואולם אתם טפלי-שקר    רפאי אלל כלכם

5. ה  מי-יתן החרש תחרישון    ותהי לכם לחכמה

6. ו  שמעו-נא תוכחתי    ורבות שפתי הקשיבו

7. ז  הלאל תדברו עולה    ולו תדברו רמיה

8. ח  הפניו תשאון    אם-לאל תריבון

9. ט  הטוב כי-יחקר אתכם    אם-כהתל באנוש תהתלו בו

10. י  הוכח יוכיח אתכם--    אם-בסתר פנים תשאון

11. יא  הלא שאתו תבעת אתכם    ופחדו יפל עליכם

12. יב  זכרניכם משלי-אפר    לגבי-חמר גביכם

13. יג  החרישו ממני ואדברה-אני    ויעבר עלי מה

14. יד  על-מה אשא בשרי בשני    ונפשי אשים בכפי

15. טו  הן יקטלני לא (לו) איחל    אך-דרכי אל-פניו אוכיח

16. טז  גם-הוא-לי לישועה    כי-לא לפניו חנף יבוא

17. יז  שמעו שמוע מלתי    ואחותי באזניכם

18. יח  הנה-נא ערכתי משפט    ידעתי כי-אני אצדק

19. יט  מי-הוא יריב עמדי    כי-עתה אחריש ואגוע

20. כ  אך-שתים אל-תעש עמדי    אז מפניך לא אסתר

21. כא  כפך מעלי הרחק    ואמתך אל-תבעתני

22. כב  וקרא ואנכי אענה    או-אדבר והשיבני

23. כג  כמה לי עונות וחטאות--    פשעי וחטאתי הדיעני

24. כד  למה-פניך תסתיר    ותחשבני לאויב לך

25. כה  העלה נדף תערוץ    ואת-קש יבש תרדף

26. כו  כי-תכתב עלי מררות    ותורישני עונות נעורי

27. כז  ותשם בסד רגלי--    ותשמור כל-ארחתי על-שרשי רגלי    תתחקה

28. כח  והוא כרקב יבלה    כבגד אכלו עש

Você está lendo na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1050 versículos.