1. א  אדם ילוד אשה--    קצר ימים ושבע-רגז

2. ב  כציץ יצא וימל    ויברח כצל ולא יעמוד

3. ג  אף-על-זה פקחת עינך    ואתי תביא במשפט עמך

4. ד  מי-יתן טהור מטמא--    לא אחד

5. ה  אם חרוצים ימיו--מספר-חדשיו אתך    חקו עשית ולא יעבר

6. ו  שעה מעליו ויחדל--    עד-ירצה כשכיר יומו

7. ז  כי יש לעץ    תקוה אם-יכרת ועוד יחליף    וינקתו לא תחדל

8. ח  אם-יזקין בארץ שרשו    ובעפר ימות גזעו

9. ט  מריח מים יפרח    ועשה קציר כמו-נטע

10. י  וגבר ימות ויחלש    ויגוע אדם ואיו

11. יא  אזלו-מים מני-ים    ונהר יחרב ויבש

12. יב  ואיש שכב    ולא-יקום עד-בלתי שמים לא יקיצו    ולא-יערו משנתם

13. יג  מי יתן בשאול תצפנני--    תסתירני עד-שוב אפך תשית לי חק    ותזכרני

14. יד  אם-ימות גבר    היחיה כל-ימי צבאי איחל--    עד-בוא חליפתי

15. טו  תקרא ואנכי אענך    למעשה ידיך תכסף

16. טז  כי-עתה צעדי תספור    לא-תשמר על-חטאתי

17. יז  חתם בצרור פשעי    ותטפל על-עוני

18. יח  ואולם הר-נופל יבול    וצור יעתק ממקמו

19. יט  אבנים שחקו מים--    תשטף-ספיחיה עפר-ארץ ותקות אנוש    האבדת

20. כ  תתקפהו לנצח ויהלך    משנה פניו ותשלחהו

21. כא  יכבדו בניו ולא ידע    ויצערו ולא-יבין למו

22. כב  אך-בשרו עליו יכאב    ונפשו עליו תאבל

Você está lendo na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1050 versículos.