1. א                  ויען אליפז התימני ויאמר

2. ב  החכם יענה דעת-רוח    וימלא קדים בטנו

3. ג  הוכח בדבר לא-יסכון    ומלים לא-יועיל בם

4. ד  אף-אתה תפר יראה    ותגרע שיחה לפני-אל

5. ה  כי יאלף עונך פיך    ותבחר לשון ערומים

6. ו  ירשיעך פיך ולא-אני    ושפתיך יענו-בך

7. ז  הראישון אדם תולד    ולפני גבעות חוללת

8. ח  הבסוד אלוה תשמע    ותגרע אליך חכמה

9. ט  מה-ידעת ולא נדע    תבין ולא-עמנו הוא

10. י  גם-שב גם-ישיש בנו--    כביר מאביך ימים

11. יא  המעט ממך תנחומות אל    ודבר לאט עמך

12. יב  מה-יקחך לבך    ומה-ירזמון עיניך

13. יג  כי-תשיב אל-אל רוחך    והצאת מפיך מלין

14. יד  מה-אנוש כי-יזכה    וכי-יצדק ילוד אשה

15. טו  הן בקדשו לא יאמין    ושמים לא-זכו בעיניו

16. טז  אף כי-נתעב ונאלח    איש-שתה כמים עולה

17. יז  אחוך שמע-לי    וזה-חזיתי ואספרה

18. יח  אשר-חכמים יגידו    ולא כחדו מאבותם

19. יט  להם לבדם נתנה הארץ    ולא-עבר זר בתוכם

20. כ  כל-ימי רשע הוא מתחולל    ומספר שנים נצפנו לעריץ

21. כא  קול-פחדים באזניו    בשלום שודד יבואנו

22. כב  לא-יאמין שוב מני-חשך    וצפו (וצפוי) הוא אלי-חרב

23. כג  נדד הוא ללחם איה    ידע כי-נכון בידו יום-חשך

24. כד  יבעתהו צר ומצוקה    תתקפהו כמלך עתיד לכידור

25. כה  כי-נטה אל-אל ידו    ואל-שדי יתגבר

26. כו  ירוץ אליו בצואר    בעבי גבי מגניו

27. כז  כי-כסה פניו בחלבו    ויעש פימה עלי-כסל

28. כח  וישכון ערים נכחדות--בתים לא-ישבו למו    אשר התעתדו לגלים

29. כט  לא-יעשר ולא-יקום חילו    ולא-יטה לארץ מנלם

30. ל  לא-יסור מני-חשך--ינקתו תיבש שלהבת    ויסור ברוח פיו

31. לא  אל-יאמן בשו נתעה    כי-שוא תהיה תמורתו

32. לב  בלא-יומו תמלא    וכפתו לא רעננה

33. לג  יחמס כגפן בסרו    וישלך כזית נצתו

34. לד  כי-עדת חנף גלמוד    ואש אכלה אהלי-שחד

35. לה  הרה עמל וילד און    ובטנם תכין מרמה

Você está lendo na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1050 versículos.