1. א                  ויען אליפז התמני ויאמר

2. ב  הלאל יסכן-גבר--    כי-יסכן עלימו משכיל

3. ג  החפץ לשדי כי תצדק    ואם-בצע כי-תתם דרכיך

4. ד  המיראתך יכיחך    יבוא עמך במשפט

5. ה  הלא רעתך רבה    ואין-קץ לעונתיך

6. ו  כי-תחבל אחיך חנם    ובגדי ערומים תפשיט

7. ז  לא-מים עיף תשקה    ומרעב תמנע-לחם

8. ח  ואיש זרוע לו הארץ    ונשוא פנים ישב בה

9. ט  אלמנות שלחת ריקם    וזרעות יתמים ידכא

10. י  על-כן סביבותיך פחים    ויבהלך פחד פתאם

11. יא  או-חשך לא-תראה    ושפעת-מים תכסך

12. יב  הלא-אלוה גבה שמים    וראה ראש כוכבים כי-רמו

13. יג  ואמרת מה-ידע אל    הבעד ערפל ישפוט

14. יד  עבים סתר-לו ולא יראה    וחוג שמים יתהלך

15. טו  הארח עולם תשמור--    אשר דרכו מתי-און

16. טז  אשר-קמטו ולא-עת    נהר יוצק יסודם

17. יז  האמרים לאל סור ממנו    ומה-יפעל שדי למו

18. יח  והוא מלא בתיהם טוב    ועצת רשעים רחקה מני

19. יט  יראו צדיקים וישמחו    ונקי ילעג-למו

20. כ  אם-לא נכחד קימנו    ויתרם אכלה אש

21. כא  הסכן-נא עמו ושלם    בהם תבואתך טובה

22. כב  קח-נא מפיו תורה    ושים אמריו בלבבך

23. כג  אם-תשוב עד-שדי תבנה    תרחיק עולה מאהלך

24. כד  ושית-על-עפר בצר    ובצור נחלים אופיר

25. כה  והיה שדי בצריך    וכסף תועפות לך

26. כו  כי-אז על-שדי תתענג    ותשא אל-אלוה פניך

27. כז  תעתיר אליו וישמעך    ונדריך תשלם

28. כח  ותגזר-אמר ויקם לך    ועל-דרכיך נגה אור

29. כט  כי-השפילו ותאמר גוה    ושח עינים יושע

30. ל  ימלט אי-נקי    ונמלט בבר כפיך

1. א                  ויען איוב ויאמר

2. ב  גם-היום מרי שחי    ידי כבדה על-אנחתי

3. ג  מי-יתן ידעתי ואמצאהו    אבוא עד-תכונתו

4. ד  אערכה לפניו משפט    ופי אמלא תוכחות

5. ה  אדעה מלים יענני    ואבינה מה-יאמר לי

6. ו  הברב-כח יריב עמדי    לא אך-הוא ישם בי

7. ז  שם--ישר נוכח עמו    ואפלטה לנצח משפטי

8. ח  הן קדם אהלך ואיננו    ואחור ולא-אבין לו

9. ט  שמאול בעשתו ולא-אחז    יעטף ימין ולא אראה

10. י  כי-ידע דרך עמדי    בחנני כזהב אצא

11. יא  באשרו אחזה רגלי    דרכו שמרתי ולא-אט

12. יב  מצות שפתיו ולא אמיש    מחקי צפנתי אמרי-פיו

13. יג  והוא באחד ומי ישיבנו    ונפשו אותה ויעש

14. יד  כי ישלים חקי    וכהנה רבות עמו

15. טו  על-כן מפניו אבהל    אתבונן ואפחד ממנו

16. טז  ואל הרך לבי    ושדי הבהילני

17. יז  כי-לא נצמתי מפני-חשך    ומפני כסה-אפל

1. א  מדוע--משדי לא-נצפנו עתים    וידעו לא-חזו ימיו

2. ב  גבלות ישיגו    עדר גזלו וירעו

3. ג  חמור יתומים ינהגו    יחבלו שור אלמנה

4. ד  יטו אבינים מדרך    יחד חבאו עניי-ארץ

5. ה  הן פראים במדבר--    יצאו בפעלם משחרי לטרף ערבה לו לחם    לנערים

6. ו  בשדה בלילו יקצירו (יקצורו)    וכרם רשע ילקשו

7. ז  ערום ילינו מבלי לבוש    ואין כסות בקרה

8. ח  מזרם הרים ירטבו    ומבלי מחסה חבקו-צור

9. ט  יגזלו משד יתום    ועל-עני יחבלו

10. י  ערום הלכו בלי לבוש    ורעבים נשאו עמר

11. יא  בין-שורתם יצהירו    יקבים דרכו ויצמאו

12. יב  מעיר מתים ינאקו--    ונפש-חללים תשוע ואלוה    לא-ישים תפלה

13. יג  המה היו--במרדי-אור    לא-הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו

14. יד  לאור יקום רוצח--יקטל-עני ואביון    ובלילה יהי כגנב

15. טו  ועין נאף שמרה נשף לאמר--    לא-תשורני עין וסתר פנים    ישים

16. טז  חתר בחשך בתים    יומם חתמו-למו לא-ידעו אור

17. יז  כי יחדו בקר למו צלמות    כי-יכיר בלהות צלמות

18. יח  קל-הוא על-פני-מים--    תקלל חלקתם בארץ לא-יפנה    דרך כרמים

19. יט  ציה גם-חם יגזלו מימי-שלג    שאול חטאו

20. כ  ישכחהו רחם מתקו רמה--    עוד לא-יזכר ותשבר כעץ    עולה

21. כא  רעה עקרה לא תלד    ואלמנה לא ייטיב

22. כב  ומשך אבירים בכחו    יקום ולא-יאמין בחיין

23. כג  יתן-לו לבטח וישען    ועיניהו על-דרכיהם

24. כד  רומו מעט ואיננו    והמכו ככל יקפצון וכראש שבלת    ימלו

25. כה  ואם-לא אפו מי יכזיבני    וישם לאל מלתי

1. א                  ויען בלדד השחי ויאמר

2. ב  המשל ופחד עמו    עשה שלום במרומיו

3. ג  היש מספר לגדודיו    ועל-מי לא-יקום אורהו

4. ד  ומה-יצדק אנוש עם-אל    ומה-יזכה ילוד אשה

5. ה  הן עד-ירח ולא יאהיל    וכוכבים לא-זכו בעיניו

6. ו  אף כי-אנוש רמה    ובן-אדם תולעה

1. א                  ויען איוב ויאמר

2. ב  מה-עזרת ללא-כח    הושעת זרוע לא-עז

3. ג  מה-יעצת ללא חכמה    ותשיה לרב הודעת

4. ד  את-מי הגדת מלין    ונשמת-מי יצאה ממך

5. ה  הרפאים יחוללו--    מתחת מים ושכניהם

6. ו  ערום שאול נגדו    ואין כסות לאבדון

7. ז  נטה צפון על-תהו    תלה ארץ על-בלימה

8. ח  צרר-מים בעביו    ולא-נבקע ענן תחתם

9. ט  מאחז פני-כסה    פרשז עליו עננו

10. י  חק-חג על-פני-מים--    עד-תכלית אור עם-חשך

11. יא  עמודי שמים ירופפו    ויתמהו מגערתו

12. יב  בכחו רגע הים    ובתובנתו (ובתבונתו) מחץ רהב

13. יג  ברוחו שמים שפרה    חללה ידו נחש ברח

14. יד  הן-אלה קצות דרכו--    ומה-שמץ דבר נשמע-בו ורעם גבורתו    מי יתבונן

1. א                  ויסף איוב שאת משלו ויאמר

2. ב  חי-אל הסיר משפטי    ושדי המר נפשי

3. ג  כי-כל-עוד נשמתי בי    ורוח אלוה באפי

4. ד  אם-תדברנה שפתי עולה    ולשוני אם-יהגה רמיה

5. ה  חלילה לי    אם-אצדיק אתכם עד-אגוע--    לא-אסיר תמתי ממני

6. ו  בצדקתי החזקתי ולא ארפה    לא-יחרף לבבי מימי

7. ז  יהי כרשע איבי    ומתקוממי כעול

8. ח  כי מה-תקות חנף כי יבצע    כי ישל אלוה נפשו

9. ט  הצעקתו ישמע אל--    כי-תבוא עליו צרה

10. י  אם-על-שדי יתענג    יקרא אלוה בכל-עת

11. יא  אורה אתכם ביד-אל    אשר עם-שדי לא אכחד

12. יב  הן-אתם כלכם חזיתם    ולמה-זה הבל תהבלו

13. יג  זה חלק-אדם רשע עם-אל    ונחלת עריצים משדי יקחו

14. יד  אם-ירבו בניו למו-חרב    וצאצאיו לא ישבעו-לחם

15. טו  שרידיו במות יקברו    ואלמנתיו לא תבכינה

16. טז  אם-יצבר כעפר כסף    וכחמר יכין מלבוש

17. יז  יכין וצדיק ילבש    וכסף נקי יחלק

18. יח  בנה כעש ביתו    וכסכה עשה נצר

19. יט  עשיר ישכב ולא יאסף    עיניו פקח ואיננו

20. כ  תשיגהו כמים בלהות    לילה גנבתו סופה

21. כא  ישאהו קדים וילך    וישערהו ממקמו

22. כב  וישלך עליו ולא יחמל    מידו ברוח יברח

23. כג  ישפק עלימו כפימו    וישרק עליו ממקמו

Você está lendo na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1050 versículos.