1. א                  ויסף אליהוא ויאמר

2. ב  כתר-לי זעיר ואחוך    כי עוד לאלוה מלים

3. ג  אשא דעי למרחוק    ולפעלי אתן-צדק

4. ד  כי-אמנם לא-שקר מלי    תמים דעות עמך

5. ה  הן-אל כביר ולא ימאס    כביר כח לב

6. ו  לא-יחיה רשע    ומשפט עניים יתן

7. ז  לא-יגרע מצדיק    עיניו ואת-מלכים לכסא    וישיבם לנצח ויגבהו

8. ח  ואם-אסורים בזקים    ילכדון בחבלי-עני

9. ט  ויגד להם פעלם    ופשעיהם כי יתגברו

10. י  ויגל אזנם למוסר    ויאמר כי-ישובון מאון

11. יא  אם-ישמעו ויעבדו    יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים

12. יב  ואם-לא ישמעו בשלח יעברו    ויגועו בבלי-דעת

13. יג  וחנפי-לב ישימו אף    לא ישועו כי אסרם

14. יד  תמת בנער נפשם    וחיתם בקדשים

15. טו  יחלץ עני בעניו    ויגל בלחץ אזנם

16. טז  ואף הסיתך מפי-צר--    רחב לא-מוצק תחתיה ונחת שלחנך    מלא דשן

17. יז  ודין-רשע מלאת    דין ומשפט יתמכו

18. יח  כי-חמה פן-יסיתך בספק    ורב-כפר אל-יטך

19. יט  היערך שועך לא בצר    וכל מאמצי-כח

20. כ  אל-תשאף הלילה--    לעלות עמים תחתם

21. כא  השמר אל-תפן אל-און    כי-על-זה בחרת מעני

22. כב  הן-אל ישגיב בכחו    מי כמהו מורה

23. כג  מי-פקד עליו דרכו    ומי-אמר פעלת עולה

24. כד  זכר כי-תשגיא פעלו--    אשר שררו אנשים

25. כה  כל-אדם חזו-בו    אנוש יביט מרחוק

26. כו  הן-אל שגיא ולא נדע    מספר שניו ולא-חקר

27. כז  כי יגרע נטפי-מים    יזקו מטר לאדו

28. כח  אשר-יזלו שחקים    ירעפו עלי אדם רב

29. כט  אף אם-יבין מפרשי-עב    תשאות סכתו

30. ל  הן-פרש עליו אורו    ושרשי הים כסה

31. לא  כי-בם ידין עמים    יתן-אכל למכביר

32. לב  על-כפים כסה-אור    ויצו עליה במפגיע

33. לג  יגיד עליו רעו    מקנה אף על-עולה

Você está lendo na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1050 versículos.