1. א  הידעת--עת לדת יעלי-סלע    חלל אילות תשמר

2. ב  תספר ירחים תמלאנה    וידעת עת לדתנה

3. ג  תכרענה ילדיהן תפלחנה    חבליהם תשלחנה

4. ד  יחלמו בניהם ירבו בבר    יצאו ולא-שבו למו

5. ה  מי-שלח פרא חפשי    ומסרות ערוד מי פתח

6. ו  אשר-שמתי ערבה ביתו    ומשכנותיו מלחה

7. ז  ישחק להמון קריה    תשאות נגש לא ישמע

8. ח  יתור הרים מרעהו    ואחר כל-ירוק ידרוש

9. ט  היאבה רים עבדך    אם-ילין על-אבוסך

10. י  התקשר-רים בתלם עבתו    אם-ישדד עמקים אחריך

11. יא  התבטח-בו כי-רב כחו    ותעזב אליו יגיעך

12. יב  התאמין בו כי-ישוב (ישיב) זרעך    וגרנך יאסף

13. יג  כנף-רננים נעלסה    אם-אברה חסידה ונצה

14. יד  כי-תעזב לארץ בציה    ועל-עפר תחמם

15. טו  ותשכח כי-רגל תזורה    וחית השדה תדושה

16. טז  הקשיח בניה ללא-לה    לריק יגיעה בלי-פחד

17. יז  כי-השה אלוה חכמה    ולא-חלק לה בבינה

18. יח  כעת במרום תמריא    תשחק לסוס ולרכבו

19. יט  התתן לסוס גבורה    התלביש צוארו רעמה

20. כ  התרעישנו כארבה    הוד נחרו אימה

21. כא  יחפרו בעמק וישיש בכח    יצא לקראת-נשק

22. כב  ישחק לפחד ולא יחת    ולא-ישוב מפני-חרב

23. כג  עליו תרנה אשפה    להב חנית וכידון

24. כד  ברעש ורגז יגמא-ארץ    ולא-יאמין כי-קול שופר

25. כה  בדי שפר יאמר האח--    ומרחוק יריח מלחמה רעם שרים    ותרועה

26. כו  המבינתך יאבר-נץ    יפרש כנפו לתימן

27. כז  אם-על-פיך יגביה נשר    וכי ירים קנו

28. כח  סלע ישכן ויתלנן--    על שן-סלע ומצודה

29. כט  משם חפר-אכל    למרחוק עיניו יביטו

30. ל  ואפרחו יעלעו-דם    ובאשר חללים שם הוא

Você está lendo na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1050 versículos.