1. א                  ויען אליפז התימני ויאמר

2. ב  הנסה דבר אליך תלאה    ועצר במלין מי יוכל

3. ג  הנה יסרת רבים    וידים רפות תחזק

4. ד  כושל יקימון מליך    וברכים כרעות תאמץ

5. ה  כי עתה תבוא אליך ותלא    תגע עדיך ותבהל

6. ו  הלא יראתך כסלתך    תקותך ותם דרכיך

7. ז  זכר-נא--מי הוא נקי אבד    ואיפה ישרים נכחדו

8. ח  כאשר ראיתי חרשי און    וזרעי עמל יקצרהו

9. ט  מנשמת אלוה יאבדו    ומרוח אפו יכלו

10. י  שאגת אריה וקול שחל    ושני כפירים נתעו

11. יא  ליש אבד מבלי-טרף    ובני לביא יתפרדו

12. יב  ואלי דבר יגנב    ותקח אזני שמץ מנהו

13. יג  בשעפים מחזינות לילה    בנפל תרדמה על-אנשים

14. יד  פחד קראני ורעדה    ורב עצמותי הפחיד

15. טו  ורוח על-פני יחלף    תסמר שערת בשרי

16. טז  יעמד ולא אכיר מראהו--    תמונה לנגד עיני דממה וקול    אשמע

17. יז  האנוש מאלוה יצדק    אם מעשהו יטהר-גבר

18. יח  הן בעבדיו לא יאמין    ובמלאכיו ישים תהלה

19. יט  אף שכני בתי-חמר--אשר-בעפר יסודם    ידכאום לפני-עש

20. כ  מבקר לערב יכתו    מבלי משים לנצח יאבדו

21. כא  הלא-נסע יתרם בם    ימותו ולא בחכמה

Você está lendo na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1050 versículos.