1. א                  ויען אליפז התימני ויאמר

2. ב  הנסה דבר אליך תלאה    ועצר במלין מי יוכל

3. ג  הנה יסרת רבים    וידים רפות תחזק

4. ד  כושל יקימון מליך    וברכים כרעות תאמץ

5. ה  כי עתה תבוא אליך ותלא    תגע עדיך ותבהל

6. ו  הלא יראתך כסלתך    תקותך ותם דרכיך

7. ז  זכר-נא--מי הוא נקי אבד    ואיפה ישרים נכחדו

8. ח  כאשר ראיתי חרשי און    וזרעי עמל יקצרהו

9. ט  מנשמת אלוה יאבדו    ומרוח אפו יכלו

10. י  שאגת אריה וקול שחל    ושני כפירים נתעו

11. יא  ליש אבד מבלי-טרף    ובני לביא יתפרדו

12. יב  ואלי דבר יגנב    ותקח אזני שמץ מנהו

13. יג  בשעפים מחזינות לילה    בנפל תרדמה על-אנשים

14. יד  פחד קראני ורעדה    ורב עצמותי הפחיד

15. טו  ורוח על-פני יחלף    תסמר שערת בשרי

16. טז  יעמד ולא אכיר מראהו--    תמונה לנגד עיני דממה וקול    אשמע

17. יז  האנוש מאלוה יצדק    אם מעשהו יטהר-גבר

18. יח  הן בעבדיו לא יאמין    ובמלאכיו ישים תהלה

19. יט  אף שכני בתי-חמר--אשר-בעפר יסודם    ידכאום לפני-עש

20. כ  מבקר לערב יכתו    מבלי משים לנצח יאבדו

21. כא  הלא-נסע יתרם בם    ימותו ולא בחכמה

1. א  קרא-נא היש עונך    ואל-מי מקדשים תפנה

2. ב  כי-לאויל יהרג-כעש    ופתה תמית קנאה

3. ג  אני-ראיתי אויל משריש    ואקוב נוהו פתאם

4. ד  ירחקו בניו מישע    וידכאו בשער ואין מציל

5. ה  אשר קצירו רעב יאכל--ואל-מצנים יקחהו    ושאף צמים חילם

6. ו  כי לא-יצא מעפר און    ומאדמה לא-יצמח עמל

7. ז  כי-אדם לעמל יולד    ובני-רשף יגביהו עוף

8. ח  אולם--אני אדרש אל-אל    ואל-אלהים אשים דברתי

9. ט  עשה גדלות ואין חקר    נפלאות עד-אין מספר

10. י  הנתן מטר על-פני-ארץ    ושלח מים על-פני חוצות

11. יא  לשום שפלים למרום    וקדרים שגבו ישע

12. יב  מפר מחשבות ערומים    ולא-תעשנה ידיהם תשיה

13. יג  לכד חכמים בערמם    ועצת נפתלים נמהרה

14. יד  יומם יפגשו-חשך    וכלילה ימששו בצהרים

15. טו  וישע מחרב מפיהם    ומיד חזק אביון

16. טז  ותהי לדל תקוה    ועלתה קפצה פיה

17. יז  הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה    ומוסר שדי אל-תמאס

18. יח  כי הוא יכאיב ויחבש    ימחץ וידו תרפינה

19. יט  בשש צרות יצילך    ובשבע לא-יגע בך רע

20. כ  ברעב פדך ממות    ובמלחמה מידי חרב

21. כא  בשוט לשון תחבא    ולא-תירא משד כי יבוא

22. כב  לשד ולכפן תשחק    ומחית הארץ אל-תירא

23. כג  כי עם-אבני השדה בריתך    וחית השדה השלמה-לך

24. כד  וידעת כי-שלום אהלך    ופקדת נוך ולא תחטא

25. כה  וידעת כי-רב זרעך    וצאצאיך כעשב הארץ

26. כו  תבוא בכלח אלי-קבר    כעלות גדיש בעתו

27. כז  הנה-זאת חקרנוה כן-היא    שמענה ואתה דע-לך

1. א                  ויען איוב ויאמר

2. ב  לו--שקול ישקל כעשי    והיתי (והותי) במאזנים ישאו-יחד

3. ג  כי-עתה--מחול ימים יכבד    על-כן דברי לעו

4. ד  כי חצי שדי עמדי--אשר חמתם שתה רוחי    בעותי אלוה יערכוני

5. ה  הינהק-פרא עלי-דשא    אם יגעה-שור על-בלילו

6. ו  היאכל תפל מבלי-מלח    אם-יש-טעם בריר חלמות

7. ז  מאנה לנגוע נפשי    המה כדוי לחמי

8. ח  מי-יתן תבוא שאלתי    ותקותי יתן אלוה

9. ט  ויאל אלוה וידכאני    יתר ידו ויבצעני

10. י  ותהי-עוד נחמתי--    ואסלדה בחילה לא יחמול כי-לא כחדתי    אמרי קדוש

11. יא  מה-כחי כי-איחל    ומה-קצי כי-אאריך נפשי

12. יב  אם-כח אבנים כחי    אם-בשרי נחוש

13. יג  האם אין עזרתי בי    ותשיה נדחה ממני

14. יד  למס מרעהו חסד    ויראת שדי יעזוב

15. טו  אחי בגדו כמו-נחל    כאפיק נחלים יעברו

16. טז  הקדרים מני-קרח    עלימו יתעלם-שלג

17. יז  בעת יזרבו נצמתו    בחמו נדעכו ממקומם

18. יח  ילפתו ארחות דרכם    יעלו בתהו ויאבדו

19. יט  הביטו ארחות תמא    הליכת שבא קוו-למו

20. כ  בשו כי-בטח    באו עדיה ויחפרו

21. כא  כי-עתה הייתם לא    תראו חתת ותיראו

22. כב  הכי-אמרתי הבו לי    ומכחכם שחדו בעדי

23. כג  ומלטוני מיד-צר    ומיד עריצים תפדוני

24. כד  הורוני ואני אחריש    ומה-שגיתי הבינו לי

25. כה  מה-נמרצו אמרי-ישר    ומה-יוכיח הוכח מכם

26. כו  הלהוכח מלים תחשבו    ולרוח אמרי נואש

27. כז  אף-על-יתום תפילו    ותכרו על-ריעכם

28. כח  ועתה הואילו פנו-בי    ועל-פניכם אם-אכזב

29. כט  שובו-נא אל-תהי עולה    ושבי (ושבו) עוד צדקי-בה

30. ל  היש-בלשוני עולה    אם-חכי לא-יבין הוות

1. א  הלא-צבא לאנוש על- (עלי-) ארץ    וכימי שכיר ימיו

2. ב  כעבד ישאף-צל    וכשכיר יקוה פעלו

3. ג  כן הנחלתי לי ירחי-שוא    ולילות עמל מנו-לי

4. ד  אם-שכבתי--    ואמרתי מתי אקום ומדד-ערב ושבעתי נדדים    עדי-נשף

5. ה  לבש בשרי רמה וגיש (וגוש) עפר    עורי רגע וימאס

6. ו  ימי קלו מני-ארג    ויכלו באפס תקוה

7. ז  זכר כי-רוח חיי    לא-תשוב עיני לראות טוב

8. ח  לא-תשורני עין ראי    עיניך בי ואינני

9. ט  כלה ענן וילך    כן יורד שאול לא יעלה

10. י  לא-ישוב עוד לביתו    ולא-יכירנו עוד מקמו

11. יא  גם-אני    לא אחשך-פי אדברה בצר רוחי    אשיחה במר נפשי

12. יב  הים-אני אם-תנין    כי-תשים עלי משמר

13. יג  כי-אמרתי תנחמני ערשי    ישא בשיחי משכבי

14. יד  וחתתני בחלמות    ומחזינות תבעתני

15. טו  ותבחר מחנק נפשי    מות מעצמותי

16. טז  מאסתי לא-לעלם אחיה    חדל ממני כי-הבל ימי

17. יז  מה-אנוש כי תגדלנו    וכי-תשית אליו לבך

18. יח  ותפקדנו לבקרים    לרגעים תבחננו

19. יט  כמה לא-תשעה ממני    לא-תרפני עד-בלעי רקי

20. כ  חטאתי מה אפעל לך--    נצר האדם למה שמתני למפגע לך    ואהיה עלי למשא

21. כא  ומה לא-תשא פשעי--    ותעביר את-עוני כי-עתה לעפר אשכב    ושחרתני ואינני

1. א                  ויען בלדד השוחי ויאמר

2. ב  עד-אן תמלל-אלה    ורוח כביר אמרי-פיך

3. ג  האל יעות משפט    ואם-שדי יעות-צדק

4. ד  אם-בניך חטאו-לו    וישלחם ביד-פשעם

5. ה  אם-אתה תשחר אל-אל    ואל-שדי תתחנן

6. ו  אם-זך וישר אתה    כי-עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך

7. ז  והיה ראשיתך מצער    ואחריתך ישגה מאד

8. ח  כי-שאל-נא לדר רישון    וכונן לחקר אבותם

9. ט  כי-תמול אנחנו ולא נדע    כי צל ימינו עלי-ארץ

10. י  הלא-הם יורוך יאמרו לך    ומלבם יוצאו מלים

11. יא  היגאה-גמא בלא בצה    ישגה-אחו בלי-מים

12. יב  עדנו באבו לא יקטף    ולפני כל-חציר ייבש

13. יג  כן--ארחות כל-שכחי אל    ותקות חנף תאבד

14. יד  אשר-יקוט כסלו    ובית עכביש מבטחו

15. טו  ישען על-ביתו ולא יעמד    יחזיק בו ולא יקום

16. טז  רטב הוא לפני-שמש    ועל גנתו ינקתו תצא

17. יז  על-גל שרשיו יסבכו    בית אבנים יחזה

18. יח  אם-יבלענו ממקמו    וכחש בו לא ראיתיך

19. יט  הן-הוא משוש דרכו    ומעפר אחר יצמחו

20. כ  הן-אל לא ימאס-תם    ולא-יחזיק ביד-מרעים

21. כא  עד-ימלה שחוק פיך    ושפתיך תרועה

22. כב  שנאיך ילבשו-בשת    ואהל רשעים איננו

1. א                  ויען איוב ויאמר

2. ב  אמנם ידעתי כי-כן    ומה-יצדק אנוש עם-אל

3. ג  אם-יחפץ לריב עמו--    לא-יעננו אחת מני-אלף

4. ד  חכם לבב ואמיץ כח--    מי-הקשה אליו וישלם

5. ה  המעתיק הרים ולא ידעו--    אשר הפכם באפו

6. ו  המרגיז ארץ ממקומה    ועמודיה יתפלצון

7. ז  האמר לחרס ולא יזרח    ובעד כוכבים יחתם

8. ח  נטה שמים לבדו    ודורך על-במתי ים

9. ט  עשה-עש כסיל וכימה    וחדרי תמן

10. י  עשה גדלות עד-אין חקר    ונפלאות עד-אין מספר

11. יא  הן יעבר עלי ולא אראה    ויחלף ולא-אבין לו

12. יב  הן יחתף מי ישיבנו    מי-יאמר אליו מה-תעשה

13. יג  אלוה לא-ישיב אפו    תחתו שחחו עזרי רהב

14. יד  אף כי-אנכי אעננו    אבחרה דברי עמו

15. טו  אשר אם-צדקתי לא אענה    למשפטי אתחנן

16. טז  אם-קראתי ויענני--    לא-אאמין כי-יאזין קולי

17. יז  אשר-בשערה ישופני    והרבה פצעי חנם

18. יח  לא-יתנני השב רוחי    כי ישבעני ממררים

19. יט  אם-לכח אמיץ הנה    ואם-למשפט מי יועידני

20. כ  אם-אצדק פי ירשיעני    תם-אני ויעקשני

21. כא  תם-אני לא-אדע נפשי    אמאס חיי

22. כב  אחת היא    על-כן אמרתי--תם ורשע הוא מכלה

23. כג  אם-שוט ימית פתאם--    למסת נקים ילעג

24. כד  ארץ נתנה ביד-רשע--    פני-שפטיה יכסה אם-לא אפוא    מי-הוא

25. כה  וימי קלו מני-רץ    ברחו לא-ראו טובה

26. כו  חלפו עם-אניות אבה    כנשר יטוש עלי-אכל

27. כז  אם-אמרי אשכחה שיחי    אעזבה פני ואבליגה

28. כח  יגרתי כל-עצבתי    ידעתי כי-לא תנקני

29. כט  אנכי ארשע    למה-זה הבל איגע

30. ל  אם-התרחצתי במו- (במי-) שלג    והזכותי בבר כפי

31. לא  אז בשחת תטבלני    ותעבוני שלמותי

32. לב  כי-לא-איש כמוני אעננו    נבוא יחדו במשפט

33. לג  לא יש-בינינו מוכיח--    ישת ידו על-שנינו

34. לד  יסר מעלי שבטו    ואמתו אל-תבעתני

35. לה  אדברה ולא איראנו    כי לא-כן אנכי עמדי

1. א  נקטה נפשי בחיי    אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי

2. ב  אמר אל-אלוה אל-תרשיעני    הודיעני על מה-תריבני

3. ג  הטוב לך כי תעשק--כי-תמאס יגיע כפיך    ועל-עצת רשעים הופעת

4. ד  העיני בשר לך    אם-כראות אנוש תראה

5. ה  הכימי אנוש ימיך    אם-שנותיך כימי גבר

6. ו  כי-תבקש לעוני    ולחטאתי תדרוש

7. ז  על-דעתך כי-לא ארשע    ואין מידך מציל

8. ח  ידיך עצבוני ויעשוני    יחד סביב ותבלעני

9. ט  זכר-נא כי-כחמר עשיתני    ואל-עפר תשיבני

10. י  הלא כחלב תתיכני    וכגבנה תקפיאני

11. יא  עור ובשר תלבישני    ובעצמות וגידים תשככני

12. יב  חיים וחסד עשית עמדי    ופקדתך שמרה רוחי

13. יג  ואלה צפנת בלבבך    ידעתי כי-זאת עמך

14. יד  אם-חטאתי ושמרתני    ומעוני לא תנקני

15. טו  אם רשעתי אללי לי--    וצדקתי לא-אשא ראשי שבע קלון    וראה עניי

16. טז  ויגאה כשחל תצודני    ותשב תתפלא-בי

17. יז  תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי    חליפות וצבא עמי

18. יח  ולמה מרחם הצאתני    אגוע ועין לא-תראני

19. יט  כאשר לא-הייתי אהיה    מבטן לקבר אובל

20. כ  הלא-מעט ימי יחדל (וחדל)    ישית (ושית) ממני ואבליגה מעט

21. כא  בטרם אלך ולא אשוב--    אל-ארץ חשך וצלמות

22. כב  ארץ עפתה כמו אפל--צלמות ולא סדרים    ותפע כמו-אפל

1. א                  ויען צפר הנעמתי ויאמר

2. ב  הרב דברים לא יענה    ואם-איש שפתים יצדק

3. ג  בדיך מתים יחרישו    ותלעג ואין מכלם

4. ד  ותאמר זך לקחי    ובר הייתי בעיניך

5. ה  ואולם--מי יתן אלוה דבר    ויפתח שפתיו עמך

6. ו  ויגד-לך תעלמות חכמה--    כי-כפלים לתושיה ודע--    כי-ישה לך אלוה מעונך

7. ז  החקר אלוה תמצא    אם עד-תכלית שדי תמצא

8. ח  גבהי שמים מה-תפעל    עמקה משאול מה-תדע

9. ט  ארכה מארץ מדה    ורחבה מני-ים

10. י  אם-יחלף ויסגיר    ויקהיל ומי ישיבנו

11. יא  כי-הוא ידע מתי-שוא    וירא-און ולא יתבונן

12. יב  ואיש נבוב ילבב    ועיר פרא אדם יולד

13. יג  אם-אתה הכינות לבך    ופרשת אליו כפיך

14. יד  אם-און בידך הרחיקהו    ואל-תשכן באהליך עולה

15. טו  כי-אז תשא פניך ממום    והיית מצק ולא תירא

16. טז  כי-אתה עמל תשכח    כמים עברו תזכר

17. יז  ומצהרים יקום חלד    תעפה כבקר תהיה

18. יח  ובטחת כי-יש תקוה    וחפרת לבטח תשכב

19. יט  ורבצת ואין מחריד    וחלו פניך רבים

20. כ  ועיני רשעים תכלינה    ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח-נפש

1. א                  ויען איוב ויאמר

2. ב  אמנם כי אתם-עם    ועמכם תמות חכמה

3. ג  גם-לי לבב כמוכם--לא-נפל אנכי מכם    ואת-מי-אין כמו-אלה

4. ד  שחק לרעהו אהיה--קרא לאלוה ויענהו    שחוק צדיק תמים

5. ה  לפיד בוז לעשתות שאנן--    נכון למועדי רגל

6. ו  ישליו אהלים לשדדים ובטחות למרגיזי אל--    לאשר הביא אלוה בידו

7. ז  ואולם--שאל-נא בהמות ותרך    ועוף השמים ויגד-לך

8. ח  או שיח לארץ ותרך    ויספרו לך דגי הים

9. ט  מי לא-ידע בכל-אלה    כי יד-יהוה עשתה זאת

10. י  אשר בידו נפש כל-חי    ורוח כל-בשר-איש

11. יא  הלא-אזן מלין תבחן    וחך אכל יטעם-לו

12. יב  בישישים חכמה    וארך ימים תבונה

13. יג  עמו חכמה וגבורה    לו עצה ותבונה

14. יד  הן יהרוס ולא יבנה    יסגר על-איש ולא יפתח

15. טו  הן יעצר במים ויבשו    וישלחם ויהפכו ארץ

16. טז  עמו עז ותושיה    לו שגג ומשגה

17. יז  מוליך יועצים שולל    ושפטים יהולל

18. יח  מוסר מלכים פתח    ויאסר אזור במתניהם

19. יט  מוליך כהנים שולל    ואתנים יסלף

20. כ  מסיר שפה לנאמנים    וטעם זקנים יקח

21. כא  שופך בוז על-נדיבים    ומזיח אפיקים רפה

22. כב  מגלה עמקות מני-חשך    ויצא לאור צלמות

23. כג  משגיא לגוים ויאבדם    שטח לגוים וינחם

24. כד  מסיר--לב ראשי עם-הארץ    ויתעם בתהו לא-דרך

25. כה  ימששו-חשך ולא-אור    ויתעם כשכור

1. א  הן-כל ראתה עיני    שמעה אזני ותבן לה

2. ב  כדעתכם ידעתי גם-אני    לא-נפל אנכי מכם

3. ג  אולם--אני אל-שדי אדבר    והוכח אל-אל אחפץ

4. ד  ואולם אתם טפלי-שקר    רפאי אלל כלכם

5. ה  מי-יתן החרש תחרישון    ותהי לכם לחכמה

6. ו  שמעו-נא תוכחתי    ורבות שפתי הקשיבו

7. ז  הלאל תדברו עולה    ולו תדברו רמיה

8. ח  הפניו תשאון    אם-לאל תריבון

9. ט  הטוב כי-יחקר אתכם    אם-כהתל באנוש תהתלו בו

10. י  הוכח יוכיח אתכם--    אם-בסתר פנים תשאון

11. יא  הלא שאתו תבעת אתכם    ופחדו יפל עליכם

12. יב  זכרניכם משלי-אפר    לגבי-חמר גביכם

13. יג  החרישו ממני ואדברה-אני    ויעבר עלי מה

14. יד  על-מה אשא בשרי בשני    ונפשי אשים בכפי

15. טו  הן יקטלני לא (לו) איחל    אך-דרכי אל-פניו אוכיח

16. טז  גם-הוא-לי לישועה    כי-לא לפניו חנף יבוא

17. יז  שמעו שמוע מלתי    ואחותי באזניכם

18. יח  הנה-נא ערכתי משפט    ידעתי כי-אני אצדק

19. יט  מי-הוא יריב עמדי    כי-עתה אחריש ואגוע

20. כ  אך-שתים אל-תעש עמדי    אז מפניך לא אסתר

21. כא  כפך מעלי הרחק    ואמתך אל-תבעתני

22. כב  וקרא ואנכי אענה    או-אדבר והשיבני

23. כג  כמה לי עונות וחטאות--    פשעי וחטאתי הדיעני

24. כד  למה-פניך תסתיר    ותחשבני לאויב לך

25. כה  העלה נדף תערוץ    ואת-קש יבש תרדף

26. כו  כי-תכתב עלי מררות    ותורישני עונות נעורי

27. כז  ותשם בסד רגלי--    ותשמור כל-ארחתי על-שרשי רגלי    תתחקה

28. כח  והוא כרקב יבלה    כבגד אכלו עש

1. א  אדם ילוד אשה--    קצר ימים ושבע-רגז

2. ב  כציץ יצא וימל    ויברח כצל ולא יעמוד

3. ג  אף-על-זה פקחת עינך    ואתי תביא במשפט עמך

4. ד  מי-יתן טהור מטמא--    לא אחד

5. ה  אם חרוצים ימיו--מספר-חדשיו אתך    חקו עשית ולא יעבר

6. ו  שעה מעליו ויחדל--    עד-ירצה כשכיר יומו

7. ז  כי יש לעץ    תקוה אם-יכרת ועוד יחליף    וינקתו לא תחדל

8. ח  אם-יזקין בארץ שרשו    ובעפר ימות גזעו

9. ט  מריח מים יפרח    ועשה קציר כמו-נטע

10. י  וגבר ימות ויחלש    ויגוע אדם ואיו

11. יא  אזלו-מים מני-ים    ונהר יחרב ויבש

12. יב  ואיש שכב    ולא-יקום עד-בלתי שמים לא יקיצו    ולא-יערו משנתם

13. יג  מי יתן בשאול תצפנני--    תסתירני עד-שוב אפך תשית לי חק    ותזכרני

14. יד  אם-ימות גבר    היחיה כל-ימי צבאי איחל--    עד-בוא חליפתי

15. טו  תקרא ואנכי אענך    למעשה ידיך תכסף

16. טז  כי-עתה צעדי תספור    לא-תשמר על-חטאתי

17. יז  חתם בצרור פשעי    ותטפל על-עוני

18. יח  ואולם הר-נופל יבול    וצור יעתק ממקמו

19. יט  אבנים שחקו מים--    תשטף-ספיחיה עפר-ארץ ותקות אנוש    האבדת

20. כ  תתקפהו לנצח ויהלך    משנה פניו ותשלחהו

21. כא  יכבדו בניו ולא ידע    ויצערו ולא-יבין למו

22. כב  אך-בשרו עליו יכאב    ונפשו עליו תאבל

Você está lendo na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1050 versículos.