1. א  קרא-נא היש עונך    ואל-מי מקדשים תפנה

2. ב  כי-לאויל יהרג-כעש    ופתה תמית קנאה

3. ג  אני-ראיתי אויל משריש    ואקוב נוהו פתאם

4. ד  ירחקו בניו מישע    וידכאו בשער ואין מציל

5. ה  אשר קצירו רעב יאכל--ואל-מצנים יקחהו    ושאף צמים חילם

6. ו  כי לא-יצא מעפר און    ומאדמה לא-יצמח עמל

7. ז  כי-אדם לעמל יולד    ובני-רשף יגביהו עוף

8. ח  אולם--אני אדרש אל-אל    ואל-אלהים אשים דברתי

9. ט  עשה גדלות ואין חקר    נפלאות עד-אין מספר

10. י  הנתן מטר על-פני-ארץ    ושלח מים על-פני חוצות

11. יא  לשום שפלים למרום    וקדרים שגבו ישע

12. יב  מפר מחשבות ערומים    ולא-תעשנה ידיהם תשיה

13. יג  לכד חכמים בערמם    ועצת נפתלים נמהרה

14. יד  יומם יפגשו-חשך    וכלילה ימששו בצהרים

15. טו  וישע מחרב מפיהם    ומיד חזק אביון

16. טז  ותהי לדל תקוה    ועלתה קפצה פיה

17. יז  הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה    ומוסר שדי אל-תמאס

18. יח  כי הוא יכאיב ויחבש    ימחץ וידו תרפינה

19. יט  בשש צרות יצילך    ובשבע לא-יגע בך רע

20. כ  ברעב פדך ממות    ובמלחמה מידי חרב

21. כא  בשוט לשון תחבא    ולא-תירא משד כי יבוא

22. כב  לשד ולכפן תשחק    ומחית הארץ אל-תירא

23. כג  כי עם-אבני השדה בריתך    וחית השדה השלמה-לך

24. כד  וידעת כי-שלום אהלך    ופקדת נוך ולא תחטא

25. כה  וידעת כי-רב זרעך    וצאצאיך כעשב הארץ

26. כו  תבוא בכלח אלי-קבר    כעלות גדיש בעתו

27. כז  הנה-זאת חקרנוה כן-היא    שמענה ואתה דע-לך

Você está lendo na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1050 versículos.