Provérbios

1. א  משלי שלמה בן-דוד--    מלך ישראל

2. ב  לדעת חכמה ומוסר    להבין אמרי בינה

3. ג  לקחת מוסר השכל    צדק ומשפט ומשרים

4. ד  לתת לפתאים ערמה    לנער דעת ומזמה

5. ה  ישמע חכם ויוסף לקח    ונבון תחבלות יקנה

6. ו  להבין משל ומליצה    דברי חכמים וחידתם

7. ז  יראת יהוה ראשית דעת    חכמה ומוסר אוילים בזו

8. ח  שמע בני מוסר אביך    ואל-תטש תורת אמך

9. ט  כי לוית חן הם לראשך    וענקים לגרגרתך

10. י  בני--    אם-יפתוך חטאים אל-תבא

11. יא  אם-יאמרו    לכה אתנו נארבה לדם    נצפנה לנקי חנם

12. יב  נבלעם כשאול חיים    ותמימים כיורדי בור

13. יג  כל-הון יקר נמצא    נמלא בתינו שלל

14. יד  גורלך תפיל בתוכנו    כיס אחד יהיה לכלנו

15. טו  בני--אל-תלך בדרך אתם    מנע רגלך מנתיבתם

16. טז  כי רגליהם לרע ירוצו    וימהרו לשפך-דם

17. יז  כי-חנם מזרה הרשת--    בעיני כל-בעל כנף

18. יח  והם לדמם יארבו    יצפנו לנפשתם

19. יט  כן--ארחות כל-בצע בצע    את-נפש בעליו יקח

20. כ  חכמות בחוץ תרנה    ברחבות תתן קולה

21. כא  בראש המיות תקרא    בפתחי שערים בעיר--אמריה תאמר

22. כב  עד-מתי פתים--    תאהבו-פתי ולצים--לצון חמדו להם    וכסילים ישנאו-דעת

23. כג  תשובו לתוכחתי    הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם

24. כד  יען קראתי ותמאנו    נטיתי ידי ואין מקשיב

25. כה  ותפרעו כל-עצתי    ותוכחתי לא אביתם

26. כו  גם-אני באידכם אשחק    אלעג בבא פחדכם

27. כז  בבא כשאוה (כשואה) פחדכם--    ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם    צרה וצוקה

28. כח  אז יקראנני ולא אענה    ישחרנני ולא ימצאנני

29. כט  תחת כי-שנאו דעת    ויראת יהוה לא בחרו

30. ל  לא-אבו לעצתי    נאצו כל-תוכחתי

31. לא  ויאכלו מפרי דרכם    וממעצתיהם ישבעו

32. לב  כי משובת פתים תהרגם    ושלות כסילים תאבדם

33. לג  ושמע לי ישכן-בטח    ושאנן מפחד רעה

Você está lendo Provérbios na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 31 capítulos, e 915 versículos.