Salmos

1. א  לדוד מזמור    חסד-ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה

2. ב  אשכילה בדרך תמים--    מתי תבוא אלי אתהלך בתם-לבבי    בקרב ביתי

3. ג  לא-אשית לנגד עיני--    דבר-בליעל עשה-סטים שנאתי    לא ידבק בי

4. ד  לבב עקש יסור ממני    רע לא אדע

5. ה  מלושני (מלשני) בסתר רעהו--    אותו אצמית גבה-עינים ורחב לבב--    אתו לא אוכל

6. ו  עיני בנאמני-ארץ--    לשבת עמדי הלך בדרך תמים--    הוא ישרתני

7. ז  לא-ישב בקרב ביתי--    עשה רמיה דבר שקרים--    לא-יכון לנגד עיני

8. ח  לבקרים    אצמית כל-רשעי-ארץ להכרית מעיר-יהוה    כל-פעלי און

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.