Salmos

1. א  תפלה לעני כי-יעטף--    ולפני יהוה ישפך שיחו

2. ב  יהוה שמעה תפלתי    ושועתי אליך תבוא

3. ג  אל-תסתר פניך ממני--    ביום צר-לי הטה-אלי אזנך    ביום אקרא מהר ענני

4. ד  כי-כלו בעשן ימי    ועצמותי כמוקד נחרו

5. ה  הוכה-כעשב ויבש לבי    כי-שכחתי מאכל לחמי

6. ו  מקול אנחתי--    דבקה עצמי לבשרי

7. ז  דמיתי לקאת מדבר    הייתי ככוס חרבות

8. ח  שקדתי ואהיה--    כצפור בודד על-גג

9. ט  כל-היום חרפוני אויבי    מהוללי בי נשבעו

10. י  כי-אפר כלחם אכלתי    ושקוי בבכי מסכתי

11. יא  מפני-זעמך וקצפך--    כי נשאתני ותשליכני

12. יב  ימי כצל נטוי    ואני כעשב איבש

13. יג  ואתה יהוה לעולם תשב    וזכרך לדר ודר

14. יד  אתה תקום תרחם ציון    כי-עת לחננה כי-בא מועד

15. טו  כי-רצו עבדיך את-אבניה    ואת-עפרה יחננו

16. טז  וייראו גוים את-שם יהוה    וכל-מלכי הארץ את-כבודך

17. יז  כי-בנה יהוה ציון--    נראה בכבודו

18. יח  פנה אל-תפלת הערער    ולא-בזה את-תפלתם

19. יט  תכתב זאת לדור אחרון    ועם נברא יהלל-יה

20. כ  כי-השקיף ממרום קדשו    יהוה משמים אל-ארץ הביט

21. כא  לשמע אנקת אסיר    לפתח בני תמותה

22. כב  לספר בציון שם יהוה    ותהלתו בירושלם

23. כג  בהקבץ עמים יחדו    וממלכות לעבד את-יהוה

24. כד  ענה בדרך כחו (כחי)    קצר ימי

25. כה  אמר--אלי אל תעלני בחצי ימי    בדור דורים שנותיך

26. כו  לפנים הארץ יסדת    ומעשה ידיך שמים

27. כז  המה יאבדו--    ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו    כלבוש תחליפם ויחלפו

28. כח  ואתה-הוא    ושנותיך לא יתמו [ (Psalms 102:29) כט  בני-עבדיך ישכונו    וזרעם לפניך יכון ]

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.