Salmos

1. א  לדוד  ברכי נפשי את-יהוה    וכל-קרבי את-שם קדשו

2. ב  ברכי נפשי את-יהוה    ואל-תשכחי כל-גמוליו

3. ג  הסלח לכל-עונכי    הרפא לכל-תחלואיכי

4. ד  הגואל משחת חייכי    המעטרכי חסד ורחמים

5. ה  המשביע בטוב עדיך    תתחדש כנשר נעוריכי

6. ו  עשה צדקות יהוה    ומשפטים לכל-עשוקים

7. ז  יודיע דרכיו למשה    לבני ישראל עלילותיו

8. ח  רחום וחנון יהוה    ארך אפים ורב-חסד

9. ט  לא-לנצח יריב    ולא לעולם יטור

10. י  לא כחטאינו עשה לנו    ולא כעונתינו גמל עלינו

11. יא  כי כגבה שמים על-הארץ--    גבר חסדו על-יראיו

12. יב  כרחק מזרח ממערב--    הרחיק ממנו את-פשעינו

13. יג  כרחם אב על-בנים--    רחם יהוה על-יראיו

14. יד  כי-הוא ידע יצרנו    זכור כי-עפר אנחנו

15. טו  אנוש כחציר ימיו    כציץ השדה כן יציץ

16. טז  כי רוח עברה-בו ואיננו    ולא-יכירנו עוד מקומו

17. יז  וחסד יהוה מעולם ועד-עולם--    על-יראיו וצדקתו    לבני בנים

18. יח  לשמרי בריתו    ולזכרי פקדיו לעשותם

19. יט  יהוה--בשמים הכין כסאו    ומלכותו בכל משלה

20. כ  ברכו יהוה    מלאכיו גברי כח עשי דברו    לשמע בקול דברו

21. כא  ברכו יהוה כל-צבאיו--    משרתיו עשי רצונו

22. כב  ברכו יהוה כל-מעשיו--    בכל-מקמות ממשלתו ברכי נפשי    את-יהוה

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.