Salmos

1. א  הללו-יה אודה יהוה בכל-לבב    בסוד ישרים ועדה

2. ב  גדלים מעשי יהוה    דרושים לכל-חפציהם

3. ג  הוד-והדר פעלו    וצדקתו עמדת לעד

4. ד  זכר עשה לנפלאותיו    חנון ורחום יהוה

5. ה  טרף נתן ליראיו    יזכר לעולם בריתו

6. ו  כח מעשיו הגיד לעמו--    לתת להם נחלת גוים

7. ז  מעשי ידיו אמת ומשפט    נאמנים כל-פקודיו

8. ח  סמוכים לעד לעולם    עשוים באמת וישר

9. ט  פדות שלח לעמו--    צוה-לעולם בריתו קדוש ונורא    שמו

10. י  ראשית חכמה יראת יהוה--    שכל טוב לכל-עשיהם תהלתו    עמדת לעד

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.