Salmos

1. א  הללו-יה הללו עבדי יהוה    הללו את-שם יהוה

2. ב  יהי שם יהוה מברך--    מעתה ועד-עולם

3. ג  ממזרח-שמש עד-מבואו--    מהלל שם יהוה

4. ד  רם על-כל-גוים יהוה    על השמים כבודו

5. ה  מי כיהוה אלהינו--    המגביהי לשבת

6. ו  המשפילי לראות--    בשמים ובארץ

7. ז  מקימי מעפר דל    מאשפת ירים אביון

8. ח  להושיבי עם-נדיבים    עם נדיבי עמו

9. ט  מושיבי עקרת הבית--    אם-הבנים שמחה הללו-יה

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.