Salmos

1. א  לא לנו יהוה לא-לנו    כי-לשמך תן כבוד--על-חסדך על-אמתך

2. ב  למה יאמרו הגוים    איה-נא אלהיהם

3. ג  ואלהינו בשמים--    כל אשר-חפץ עשה

4. ד  עצביהם כסף וזהב    מעשה ידי אדם

5. ה  פה-להם ולא ידברו    עינים להם ולא יראו

6. ו  אזנים להם ולא ישמעו    אף להם ולא יריחון

7. ז  ידיהם ולא ימישון--רגליהם ולא יהלכו    לא-יהגו בגרונם

8. ח  כמוהם יהיו עשיהם--    כל אשר-בטח בהם

9. ט  ישראל בטח ביהוה    עזרם ומגנם הוא

10. י  בית אהרן בטחו ביהוה    עזרם ומגנם הוא

11. יא  יראי יהוה בטחו ביהוה    עזרם ומגנם הוא

12. יב  יהוה    זכרנו יברך יברך את-בית ישראל    יברך את-בית אהרן

13. יג  יברך יראי יהוה--    הקטנים עם-הגדלים

14. יד  יסף יהוה עליכם    עליכם ועל בניכם

15. טו  ברוכים אתם ליהוה--    עשה שמים וארץ

16. טז  השמים שמים ליהוה    והארץ נתן לבני-אדם

17. יז  לא המתים יהללו-יה    ולא כל-ירדי דומה

18. יח  ואנחנו נברך יה--    מעתה ועד-עולם הללו-יה

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.