Salmos

1. א  הללו-יה הללו את-שם יהוה    הללו עבדי יהוה

2. ב  שעמדים בבית יהוה--    בחצרות בית אלהינו

3. ג  הללו-יה כי-טוב יהוה    זמרו לשמו כי נעים

4. ד  כי-יעקב בחר לו יה    ישראל לסגלתו

5. ה  כי אני ידעתי כי-גדול יהוה    ואדנינו מכל-אלהים

6. ו  כל אשר-חפץ יהוה    עשה בשמים ובארץ--    בימים וכל-תהמות

7. ז  מעלה נשאים    מקצה הארץ ברקים למטר עשה    מוצא-רוח מאוצרותיו

8. ח  שהכה בכורי מצרים--    מאדם עד-בהמה

9. ט  שלח אותת ומפתים--בתוככי מצרים    בפרעה ובכל-עבדיו

10. י  שהכה גוים רבים    והרג מלכים עצומים

11. יא  לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן    ולכל ממלכות כנען

12. יב  ונתן ארצם נחלה--    נחלה לישראל עמו

13. יג  יהוה שמך לעולם    יהוה זכרך לדר-ודר

14. יד  כי-ידין יהוה עמו    ועל-עבדיו יתנחם

15. טו  עצבי הגוים כסף וזהב    מעשה ידי אדם

16. טז  פה-להם ולא ידברו    עינים להם ולא יראו

17. יז  אזנים להם ולא יאזינו    אף אין-יש-רוח בפיהם

18. יח  כמוהם יהיו עשיהם--    כל אשר-בטח בהם

19. יט  בית ישראל ברכו את-יהוה    בית אהרן ברכו את-יהוה

20. כ  בית הלוי ברכו את-יהוה    יראי יהוה ברכו את-יהוה

21. כא  ברוך יהוה מציון--    שכן ירושלם הללו-יה

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.