Salmos

1. א  הללו-יה כי-טוב זמרה אלהינו--    כי-נעים נאוה תהלה

2. ב  בונה ירושלם יהוה    נדחי ישראל יכנס

3. ג  הרפא לשבורי לב    ומחבש לעצבותם

4. ד  מונה מספר לכוכבים    לכלם שמות יקרא

5. ה  גדול אדונינו ורב-כח    לתבונתו אין מספר

6. ו  מעודד ענוים יהוה    משפיל רשעים עדי-ארץ

7. ז  ענו ליהוה בתודה    זמרו לאלהינו בכנור

8. ח  המכסה שמים בעבים--    המכין לארץ מטר המצמיח הרים    חציר

9. ט  נותן לבהמה לחמה    לבני ערב אשר יקראו

10. י  לא בגבורת הסוס יחפץ    לא-בשוקי האיש ירצה

11. יא  רוצה יהוה את-יראיו--    את-המיחלים לחסדו

12. יב  שבחי ירושלם את-יהוה    הללי אלהיך ציון

13. יג  כי-חזק בריחי שעריך    ברך בניך בקרבך

14. יד  השם-גבולך שלום    חלב חטים ישביעך

15. טו  השלח אמרתו ארץ    עד-מהרה ירוץ דברו

16. טז  הנתן שלג כצמר    כפור כאפר יפזר

17. יז  משליך קרחו כפתים    לפני קרתו מי יעמד

18. יח  ישלח דברו וימסם    ישב רוחו יזלו-מים

19. יט  מגיד דברו ליעקב    חקיו ומשפטיו לישראל

20. כ  לא עשה כן לכל-גוי--    ומשפטים בל-ידעום הללו-יה

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.