Salmos

1. א  הללו-יה הללו את-יהוה מן-השמים    הללוהו במרומים

2. ב  הללוהו כל-מלאכיו    הללוהו כל-צבאו

3. ג  הללוהו שמש וירח    הללוהו כל-כוכבי אור

4. ד  הללוהו שמי השמים    והמים אשר מעל השמים

5. ה  יהללו את-שם יהוה    כי הוא צוה ונבראו

6. ו  ויעמידם לעד לעולם    חק-נתן ולא יעבור

7. ז  הללו את-יהוה מן-הארץ--    תנינים וכל-תהמות

8. ח  אש וברד שלג וקיטור    רוח סערה עשה דברו

9. ט  ההרים וכל-גבעות    עץ פרי וכל-ארזים

10. י  החיה וכל-בהמה    רמש וצפור כנף

11. יא  מלכי-ארץ וכל-לאמים    שרים וכל-שפטי ארץ

12. יב  בחורים וגם-בתולות    זקנים עם-נערים

13. יג  יהללו את-שם יהוה--    כי-נשגב שמו לבדו הודו    על-ארץ ושמים

14. יד  וירם קרן לעמו    תהלה לכל-חסידיו-- לבני ישראל    עם קרבו הללו-יה

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.