Salmos

1. א  תפלה לדוד שמעה יהוה צדק--    הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא    שפתי מרמה

2. ב  מלפניך משפטי יצא    עיניך תחזינה מישרים

3. ג  בחנת לבי פקדת לילה--    צרפתני בל-תמצא זמתי    בל-יעבר-פי

4. ד  לפעלות אדם בדבר שפתיך--    אני שמרתי ארחות פריץ

5. ה  תמך אשרי במעגלותיך    בל-נמוטו פעמי

6. ו  אני-קראתיך כי-תענני אל    הט-אזנך לי שמע אמרתי

7. ז  הפלה חסדיך מושיע חוסים--    ממתקוממים בימינך

8. ח  שמרני כאישון בת-עין    בצל כנפיך תסתירני

9. ט  מפני רשעים זו שדוני    איבי בנפש יקיפו עלי

10. י  חלבמו סגרו    פימו דברו בגאות

11. יא  אשרינו עתה סבבוני (סבבונו)    עיניהם ישיתו לנטות בארץ

12. יב  דמינו--כאריה יכסוף לטרף    וככפיר ישב במסתרים

13. יג  קומה יהוה--    קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי    מרשע חרבך

14. יד  ממתים ידך יהוה    ממתים מחלד-- חלקם בחיים    וצפינך (וצפונך) תמלא בטנם ישבעו בנים--    והניחו יתרם לעולליהם

15. טו  אני--בצדק אחזה פניך    אשבעה בהקיץ תמונתך

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.