Salmos

1. א  רננו צדיקים ביהוה    לישרים נאוה תהלה

2. ב  הודו ליהוה בכנור    בנבל עשור זמרו-לו

3. ג  שירו-לו שיר חדש    היטיבו נגן בתרועה

4. ד  כי-ישר דבר-יהוה    וכל-מעשהו באמונה

5. ה  אהב צדקה ומשפט    חסד יהוה מלאה הארץ

6. ו  בדבר יהוה שמים נעשו    וברוח פיו כל-צבאם

7. ז  כנס כנד מי הים    נתן באוצרות תהומות

8. ח  ייראו מיהוה כל-הארץ    ממנו יגורו כל-ישבי תבל

9. ט  כי הוא אמר ויהי    הוא-צוה ויעמד

10. י  יהוה הפיר עצת-גוים    הניא מחשבות עמים

11. יא  עצת יהוה לעולם תעמד    מחשבות לבו לדר ודר

12. יב  אשרי הגוי אשר-יהוה אלהיו    העם בחר לנחלה לו

13. יג  משמים הביט יהוה    ראה את-כל-בני האדם

14. יד  ממכון-שבתו השגיח--    אל כל-ישבי הארץ

15. טו  היצר יחד לבם    המבין אל-כל-מעשיהם

16. טז  אין-המלך נושע ברב-חיל    גבור לא-ינצל ברב-כח

17. יז  שקר הסוס לתשועה    וברב חילו לא ימלט

18. יח  הנה עין יהוה אל-יראיו    למיחלים לחסדו

19. יט  להציל ממות נפשם    ולחיותם ברעב

20. כ  נפשנו חכתה ליהוה    עזרנו ומגננו הוא

21. כא  כי-בו ישמח לבנו    כי בשם קדשו בטחנו

22. כב  יהי-חסדך יהוה עלינו    כאשר יחלנו לך

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.