Salmos

1. א  לדוד--    בשנותו את-טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך

2. ב  אברכה את-יהוה בכל-עת    תמיד תהלתו בפי

3. ג  ביהוה תתהלל נפשי    ישמעו ענוים וישמחו

4. ד  גדלו ליהוה אתי    ונרוממה שמו יחדו

5. ה  דרשתי את-יהוה וענני    ומכל-מגורותי הצילני

6. ו  הביטו אליו ונהרו    ופניהם אל-יחפרו

7. ז  זה עני קרא ויהוה שמע    ומכל-צרותיו הושיעו

8. ח  חנה מלאך-יהוה סביב ליראיו    ויחלצם

9. ט  טעמו וראו כי-טוב יהוה    אשרי הגבר יחסה-בו

10. י  יראו את-יהוה קדשיו    כי-אין מחסור ליראיו

11. יא  כפירים רשו ורעבו    ודרשי יהוה לא-יחסרו כל-טוב

12. יב  לכו-בנים שמעו-לי    יראת יהוה אלמדכם

13. יג  מי-האיש החפץ חיים    אהב ימים לראות טוב

14. יד  נצר לשונך מרע    ושפתיך מדבר מרמה

15. טו  סור מרע ועשה-טוב    בקש שלום ורדפהו

16. טז  עיני יהוה אל-צדיקים    ואזניו אל-שועתם

17. יז  פני יהוה בעשי רע    להכרית מארץ זכרם

18. יח  צעקו ויהוה שמע    ומכל-צרותם הצילם

19. יט  קרוב יהוה לנשברי-לב    ואת-דכאי-רוח יושיע

20. כ  רבות רעות צדיק    ומכלם יצילנו יהוה

21. כא  שמר כל-עצמותיו    אחת מהנה לא נשברה

22. כב  תמותת רשע רעה    ושנאי צדיק יאשמו [ (Psalms 34:23) כג  פדה יהוה נפש עבדיו    ולא יאשמו כל-החסים בו ]

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.