Salmos

1. א  למנצח לידיתון (לידותון)    מזמור לדוד

2. ב  אמרתי--    אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום--    בעד רשע לנגדי

3. ג  נאלמתי דומיה החשיתי מטוב    וכאבי נעכר

4. ד  חם-לבי בקרבי--בהגיגי תבער-אש    דברתי בלשוני

5. ה  הודיעני יהוה קצי--ומדת ימי מה-היא    אדעה מה-חדל אני

6. ו  הנה טפחות נתתה ימי--    וחלדי כאין נגדך אך כל-הבל כל-אדם    נצב סלה

7. ז  אך-בצלם יתהלך-איש--    אך-הבל יהמיון יצבר    ולא-ידע מי-אספם

8. ח  ועתה מה-קויתי אדני--    תוחלתי לך היא

9. ט  מכל-פשעי הצילני    חרפת נבל אל-תשימני

10. י  נאלמתי לא אפתח-פי    כי אתה עשית

11. יא  הסר מעלי נגעך    מתגרת ידך אני כליתי

12. יב  בתוכחות על-עון יסרת איש--    ותמס כעש חמודו אך הבל כל-אדם    סלה

13. יג  שמעה תפלתי יהוה    ושועתי האזינה-- אל-דמעתי    אל-תחרש כי גר אנכי עמך    תושב ככל-אבותי [ (Psalms 39:14) יד  השע ממני ואבליגה--    בטרם אלך ואינני ]

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.