Salmos

1. א  למנצח לדוד מזמור

2. ב  קוה קויתי יהוה    ויט אלי וישמע שועתי

3. ג  ויעלני מבור שאון--    מטיט היון ויקם על-סלע רגלי    כונן אשרי

4. ד  ויתן בפי שיר חדש--    תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו    ויבטחו ביהוה

5. ה  אשרי הגבר--    אשר-שם יהוה מבטחו ולא-פנה אל-רהבים    ושטי כזב

6. ו  רבות עשית    אתה יהוה אלהי-- נפלאתיך ומחשבתיך    אלינו אין ערך אליך--אגידה ואדברה    עצמו מספר

7. ז  זבח ומנחה לא-חפצת--    אזנים כרית לי עולה וחטאה    לא שאלת

8. ח  אז אמרתי הנה-באתי    במגלת-ספר כתוב עלי

9. ט  לעשות-רצונך אלהי חפצתי    ותורתך בתוך מעי

10. י  בשרתי צדק בקהל רב--    הנה שפתי לא אכלא יהוה    אתה ידעת

11. יא  צדקתך לא-כסיתי בתוך לבי--    אמונתך ותשועתך אמרתי לא-כחדתי חסדך ואמתך    לקהל רב

12. יב  אתה יהוה--    לא-תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך    תמיד יצרוני

13. יג  כי אפפו-עלי רעות    עד-אין מספר-- השיגוני עונתי    ולא-יכלתי לראות עצמו משערות ראשי    ולבי עזבני

14. יד  רצה יהוה להצילני    יהוה לעזרתי חושה

15. טו  יבשו ויחפרו יחד--    מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו--    חפצי רעתי

16. טז  ישמו על-עקב בשתם--    האמרים לי האח האח

17. יז  ישישו וישמחו בך--    כל-מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה--    אהבי תשועתך [ (Psalms 40:18) יח  ואני עני ואביון--    אדני יחשב-לי עזרתי ומפלטי אתה    אלהי אל-תאחר ]

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.