Salmos

1. א  למנצח על-ששנים לבני-קרח    משכיל שיר ידידת

2. ב  רחש לבי דבר טוב--    אמר אני מעשי למלך לשוני    עט סופר מהיר

3. ג  יפיפית מבני אדם--    הוצק חן בשפתותיך על-כן ברכך אלהים    לעולם

4. ד  חגור-חרבך על-ירך גבור--    הודך והדרך

5. ה  והדרך צלח רכב--    על-דבר-אמת וענוה-צדק ותורך נוראות    ימינך

6. ו  חציך שנונים    עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך

7. ז  כסאך אלהים עולם ועד    שבט מישר שבט מלכותך

8. ח  אהבת צדק    ותשנא-רשע על-כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון--    מחברך

9. ט  מר-ואהלות קציעות כל-בגדתיך    מן-היכלי שן מני שמחוך

10. י  בנות מלכים ביקרותיך    נצבה שגל לימינך בכתם אופיר

11. יא  שמעי-בת וראי והטי אזנך    ושכחי עמך ובית אביך

12. יב  ויתאו המלך יפיך    כי-הוא אדניך והשתחוי-לו

13. יג  ובת-צר    במנחה פניך יחלו--עשירי עם

14. יד  כל-כבודה בת-מלך פנימה    ממשבצות זהב לבושה

15. טו  לרקמות תובל למלך    בתולות אחריה רעותיה--מובאות לך

16. טז  תובלנה בשמחת וגיל    תבאינה בהיכל מלך

17. יז  תחת אבתיך יהיו בניך    תשיתמו לשרים בכל-הארץ [ (Psalms 45:18) יח  אזכירה שמך בכל-דר ודר    על-כן עמים יהודוך לעלם ועד ]

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.