Salmos

1. א  שיר מזמור לבני-קרח

2. ב  גדול יהוה ומהלל מאד--    בעיר אלהינו הר-קדשו

3. ג  יפה נוף    משוש כל-הארץ הר-ציון ירכתי צפון    קרית מלך רב

4. ד  אלהים בארמנותיה    נודע למשגב

5. ה  כי-הנה המלכים נועדו    עברו יחדו

6. ו  המה ראו כן תמהו    נבהלו נחפזו

7. ז  רעדה אחזתם שם    חיל כיולדה

8. ח  ברוח קדים--    תשבר אניות תרשיש

9. ט  כאשר שמענו    כן ראינו-- בעיר-יהוה צבאות    בעיר אלהינו אלהים יכוננה עד-עולם    סלה

10. י  דמינו אלהים חסדך--    בקרב היכלך

11. יא  כשמך אלהים--    כן תהלתך על-קצוי-ארץ צדק    מלאה ימינך

12. יב  ישמח הר ציון--תגלנה בנות יהודה    למען משפטיך

13. יג  סבו ציון והקיפוה    ספרו מגדליה

14. יד  שיתו לבכם לחילה--פסגו ארמנותיה    למען תספרו לדור אחרון [ (Psalms 48:15) טו  כי זה אלהים אלהינו--עולם ועד    הוא ינהגנו על-מות ]

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.