Salmos

1. א  למנצח לבני-קרח מזמור

2. ב  שמעו-זאת כל-העמים    האזינו כל-ישבי חלד

3. ג  גם-בני אדם גם-בני-איש--    יחד עשיר ואביון

4. ד  פי ידבר חכמות    והגות לבי תבונות

5. ה  אטה למשל אזני    אפתח בכנור חידתי

6. ו  למה אירא בימי רע--    עון עקבי יסובני

7. ז  הבטחים על-חילם    וברב עשרם יתהללו

8. ח  אח--לא פדה יפדה איש    לא-יתן לאלהים כפרו

9. ט  ויקר פדיון נפשם    וחדל לעולם

10. י  ויחי-עוד לנצח    לא יראה השחת

11. יא  כי יראה חכמים ימותו--    יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים    חילם

12. יב  קרבם בתימו לעולם--    משכנתם לדור ודר קראו בשמותם    עלי אדמות

13. יג  ואדם ביקר בל-ילין    נמשל כבהמות נדמו

14. יד  זה דרכם כסל למו    ואחריהם בפיהם ירצו סלה

15. טו  כצאן לשאול שתו--    מות ירעם וירדו בם ישרים לבקר--וצירם (וצורם) לבלות שאול    מזבל לו

16. טז  אך-אלהים--יפדה נפשי מיד-שאול    כי יקחני סלה

17. יז  אל-תירא כי-יעשר איש    כי-ירבה כבוד ביתו

18. יח  כי לא במותו יקח הכל    לא-ירד אחריו כבודו

19. יט  כי-נפשו בחייו יברך    ויודך כי-תיטיב לך

20. כ  תבוא עד-דור אבותיו    עד-נצח לא יראו-אור [ (Psalms 49:21) כא  אדם ביקר ולא יבין    נמשל כבהמות נדמו ]

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.