Salmos

1. א  למנצח אל-הנחילות    מזמור לדוד

2. ב  אמרי האזינה יהוה    בינה הגיגי

3. ג  הקשיבה לקול שועי--מלכי ואלהי    כי-אליך אתפלל

4. ד  יהוה--בקר תשמע קולי    בקר אערך-לך ואצפה

5. ה  כי לא אל חפץ רשע אתה    לא יגרך רע

6. ו  לא-יתיצבו הוללים לנגד עיניך    שנאת כל-פעלי און

7. ז  תאבד דברי כזב    איש-דמים ומרמה יתעב יהוה

8. ח  ואני--ברב חסדך אבוא ביתך    אשתחוה אל-היכל-קדשך ביראתך

9. ט  יהוה נחני בצדקתך--למען שוררי    הושר (הישר) לפני דרכך

10. י  כי אין בפיהו נכונה--קרבם הוות    קבר-פתוח גרנם לשונם יחליקון

11. יא  האשימם אלהים--    יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו--    כי-מרו בך

12. יב  וישמחו כל-חוסי בך לעולם ירננו--    ותסך עלימו ויעלצו בך    אהבי שמך [ (Psalms 5:13) יג  כי-אתה תברך צדיק    יהוה--כצנה רצון תעטרנו ]

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.