Salmos

1. א  למנצח בנגינת משכיל לדוד

2. ב  האזינה אלהים תפלתי    ואל-תתעלם מתחנתי

3. ג  הקשיבה לי וענני    אריד בשיחי ואהימה

4. ד  מקול אויב--מפני עקת רשע    כי-ימיטו עלי און ובאף ישטמוני

5. ה  לבי יחיל בקרבי    ואימות מות נפלו עלי

6. ו  יראה ורעד יבא בי    ותכסני פלצות

7. ז  ואמר--מי-יתן-לי אבר כיונה    אעופה ואשכנה

8. ח  הנה ארחיק נדד    אלין במדבר סלה

9. ט  אחישה מפלט לי--    מרוח סעה מסער

10. י  בלע אדני פלג לשונם    כי-ראיתי חמס וריב בעיר

11. יא  יומם ולילה--יסובבה על-חומתיה    ואון ועמל בקרבה

12. יב  הוות בקרבה    ולא-ימיש מרחבה תך ומרמה

13. יג  כי לא-אויב יחרפני    ואשא לא-משנאי עלי הגדיל    ואסתר ממנו

14. יד  ואתה אנוש כערכי    אלופי ומידעי

15. טו  אשר יחדו נמתיק סוד    בבית אלהים נהלך ברגש

16. טז  ישימות (ישי מות) עלימו--ירדו שאול חיים    כי-רעות במגורם בקרבם

17. יז  אני אל-אלהים אקרא    ויהוה יושיעני

18. יח  ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה    וישמע קולי

19. יט  פדה בשלום נפשי מקרב-לי    כי-ברבים היו עמדי

20. כ  ישמע אל ויענם--    וישב קדם סלה אשר אין חליפות למו    ולא יראו אלהים

21. כא  שלח ידיו בשלמיו    חלל בריתו

22. כב  חלקו מחמאת פיו--    וקרב-לבו רכו דבריו משמן    והמה פתחות

23. כג  השלך על-יהוה יהבך--    והוא יכלכלך לא-יתן לעולם מוט--    לצדיק [ (Psalms 55:24) כד  ואתה אלהים    תורדם לבאר שחת-- אנשי דמים ומרמה    לא-יחצו ימיהם ואני    אבטח-בך ]

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.