Salmos

1. א  למנצח שיר מזמור    הריעו לאלהים כל-הארץ

2. ב  זמרו כבוד-שמו    שימו כבוד תהלתו

3. ג  אמרו לאלהים מה-נורא מעשיך    ברב עזך יכחשו לך איביך

4. ד  כל-הארץ ישתחוו לך--ויזמרו-לך    יזמרו שמך סלה

5. ה  לכו וראו מפעלות אלהים    נורא עלילה על-בני אדם

6. ו  הפך ים ליבשה--בנהר יעברו ברגל    שם נשמחה-בו

7. ז  משל בגבורתו עולם--    עיניו בגוים תצפינה הסוררים    אל-ירימו (ירומו) למו סלה

8. ח  ברכו עמים אלהינו    והשמיעו קול תהלתו

9. ט  השם נפשנו בחיים    ולא-נתן למוט רגלנו

10. י  כי-בחנתנו אלהים    צרפתנו כצרף-כסף

11. יא  הבאתנו במצודה    שמת מועקה במתנינו

12. יב  הרכבת אנוש לראשנו    באנו-באש ובמים ותוציאנו לרויה

13. יג  אבוא ביתך בעולות    אשלם לך נדרי

14. יד  אשר-פצו שפתי    ודבר-פי בצר-לי

15. טו  עלות מיחים אעלה-לך    עם-קטרת אילים אעשה בקר עם-עתודים    סלה

16. טז  לכו-שמעו ואספרה כל-יראי אלהים    אשר עשה לנפשי

17. יז  אליו פי-קראתי    ורומם תחת לשוני

18. יח  און אם-ראיתי בלבי--    לא ישמע אדני

19. יט  אכן שמע אלהים    הקשיב בקול תפלתי

20. כ  ברוך אלהים--    אשר לא-הסיר תפלתי וחסדו מאתי

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.