Salmos

1. א  בך-יהוה חסיתי    אל-אבושה לעולם

2. ב  בצדקתך תצילני ותפלטני    הטה-אלי אזנך והושיעני

3. ג  היה לי לצור מעון לבוא--    תמיד צוית להושיעני כי-סלעי ומצודתי    אתה

4. ד  אלהי--פלטני מיד רשע    מכף מעול וחומץ

5. ה  כי-אתה תקותי    אדני יהוה מבטחי מנעורי

6. ו  עליך נסמכתי מבטן--ממעי אמי אתה גוזי    בך תהלתי תמיד

7. ז  כמופת הייתי לרבים    ואתה מחסי-עז

8. ח  ימלא פי תהלתך    כל-היום תפארתך

9. ט  אל-תשליכני לעת זקנה    ככלות כחי אל-תעזבני

10. י  כי-אמרו אויבי לי    ושמרי נפשי נועצו יחדו

11. יא  לאמר אלהים עזבו    רדפו ותפשוהו כי-אין מציל

12. יב  אלהים אל-תרחק ממני    אלהי לעזרתי חישה (חושה)

13. יג  יבשו יכלו שטני נפשי    יעטו חרפה וכלמה--מבקשי רעתי

14. יד  ואני תמיד איחל    והוספתי על-כל-תהלתך

15. טו  פי יספר צדקתך--כל-היום תשועתך    כי לא ידעתי ספרות

16. טז  אבוא--בגברות אדני יהוה    אזכיר צדקתך לבדך

17. יז  אלהים למדתני מנעורי    ועד-הנה אגיד נפלאותיך

18. יח  וגם עד-זקנה ושיבה--    אלהים אל-תעזבני עד-אגיד זרועך לדור    לכל-יבוא גבורתך

19. יט  וצדקתך אלהים    עד-מרום אשר-עשית גדלות    אלהים מי כמוך

20. כ  אשר הראיתנו (הראיתני) צרות רבות--    ורעות תשוב תחינו (תחיני)    ומתהמות הארץ תשוב תעלני

21. כא  תרב גדלתי    ותסב תנחמני

22. כב  גם-אני אודך בכלי-נבל--    אמתך אלהי אזמרה לך בכנור--    קדוש ישראל

23. כג  תרננה שפתי כי אזמרה-לך    ונפשי אשר פדית

24. כד  גם-לשוני--    כל-היום תהגה צדקתך כי-בשו כי-חפרו    מבקשי רעתי

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.