Salmos

1. א  מזמור לאסף אך טוב לישראל אלהים--    לברי לבב

2. ב  ואני--כמעט נטוי (נטיו) רגלי    כאין שפכה (שפכו) אשרי

3. ג  כי-קנאתי בהוללים    שלום רשעים אראה

4. ד  כי אין חרצבות למותם    ובריא אולם

5. ה  בעמל אנוש אינמו    ועם-אדם לא ינגעו

6. ו  לכן ענקתמו גאוה    יעטף-שית חמס למו

7. ז  יצא מחלב עינמו    עברו משכיות לבב

8. ח  ימיקו וידברו ברע עשק    ממרום ידברו

9. ט  שתו בשמים פיהם    ולשונם תהלך בארץ

10. י  לכן ישיב (ישוב) עמו הלם    ומי מלא ימצו למו

11. יא  ואמרו איכה ידע-אל    ויש דעה בעליון

12. יב  הנה-אלה רשעים    ושלוי עולם השגו-חיל

13. יג  אך-ריק זכיתי לבבי    וארחץ בנקיון כפי

14. יד  ואהי נגוע כל-היום    ותוכחתי לבקרים

15. טו  אם-אמרתי אספרה כמו    הנה דור בניך בגדתי

16. טז  ואחשבה לדעת זאת    עמל היא (הוא) בעיני

17. יז  עד-אבוא אל-מקדשי-אל    אבינה לאחריתם

18. יח  אך בחלקות תשית למו    הפלתם למשואות

19. יט  איך היו לשמה כרגע    ספו תמו מן-בלהות

20. כ  כחלום מהקיץ--    אדני בעיר צלמם תבזה

21. כא  כי יתחמץ לבבי    וכליותי אשתונן

22. כב  ואני-בער ולא אדע    בהמות הייתי עמך

23. כג  ואני תמיד עמך    אחזת ביד-ימיני

24. כד  בעצתך תנחני    ואחר כבוד תקחני

25. כה  מי-לי בשמים    ועמך לא-חפצתי בארץ

26. כו  כלה שארי ולבבי    צור-לבבי וחלקי--אלהים לעולם

27. כז  כי-הנה רחקיך יאבדו    הצמתה כל-זונה ממך

28. כח  ואני קרבת אלהים--    לי-טוב שתי באדני יהוה מחסי    לספר כל-מלאכותיך

Você está lendo Salmos na edição ALEPPO, Aleppo Codex, em Hebraico.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.